ЦК механічних дисциплін

 • Загальна інформація
 • Голова циклової комісії
 • Педагогічний склад
 • Про професії
 • Вступнику
 • Освітній процес
 • Матеріально-технічна база забезпечення ОПП
 • Забезпечення практичного навчання за ОПП
 • Гурткова робота
 • Робота зі стейкхолдерами (роботодавцями)
 • Студентське життя в ЦК
 • Комунікаційні зв'язки
 • База випускників
 • Анкетування

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ МЕХАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У 1958 році в Малинському лісотехнічному технікумі було відкрито спеціальність «Устаткування лісозаготівельних підприємств і лісового господарства». Починаючи з 1964 року спеціальність стала називатися "Машини та механізми лісового господарства та лісозаготівель", а з 1994 року - «Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу».

Циклова комісія механічних дисциплін започаткувала свою роботу в 1968 році.

За період діяльності її очолювали:

1968 - 1979 рр. –Чушенко Василь Семенович;

1979 -  1990рр. - Гузь Петро Іванович;

1990 -  2007рр., та 2014-2015 рр.  - Пастух Анатолій Борисович;

2007 -  2012рр. - Деняченко МихайлоІванович;

2012 – 2014рр. - Харченко Олександр Анатолійович.

З  2016 р. по даний час – Деняченко Михайло Іванович.

Найдовше - 17 років -  очолював комісію Пастух Анатолій Борисович, відмінник лісового господарства України, старший викладач.

Специфікою роботи циклової комісії є те, що для вивчення більшості навчальних дисциплін потрібні або повнокомплектні машини  та механізми, або окремі вузли та агрегати, спеціальне діагностичне та ремонтне обладнання, пристрої та інструменти. Створення такого комплексу матеріально – технічного забезпечення триває роками і десятиліттями. У формуванні матеріальної бази для вивчення спеціальних дисциплін  значну роль відіграв колишній викладач машин та механізмів Гузь Петро Іванович, невтомний ентузіаст гурткової роботи та технічної творчості студентів. Завдяки його зусиллям коледж має лабораторію автомобілів і тракторів, яка сьогодні є однією з кращих в галузі.

Тривалий час викладачами спеціальних дисциплін технічного спрямування  працювали:   Нікітін К.Т. – з 1937 до 1970 р.; Сеначин В.П. – 1954 – 1969 рр.; Рудь С.Н. – 1955 – 1972 рр.; Нікітін В.К. – 1965 – 1970 рр.; Коношевич І.Л. – 1950 – 1979 рр.; Корнійчук Л.Й. – 1957 – 1988 рр.; Демченко О.М. – 1958 – 1993 рр. Гузь П.І. – 1965 – 1990 рр.; Чушенко В.С. – 1958 – 1979 рр; Уткін О.О. – 1956 – 1987 рр.; Лазука В.П. – 1966 – 2010 рр; Кондратенко Г.М. – 1954 – 2005рр.; Зайченко М.М. – 1968-2012рр.

Циклова комісія механічних дисциплін забезпечує навчання студентів за спеціальністю 208 Агроінженерія освітньо-професійна програма "Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу"  освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр».

Після закінчення навчання здобувачі освіти отримують кваліфікацію технік-механік, який може займати посади: механіка підприємства, механіка автомобільної колони (гаража), механіка дільниці, механіка з ремонту транспорту, механіка цеху, механіка виробництва, механіка з кранового господарства, механіка з ремонту устаткування.

Після здобуття кваліфікації фахового молодшого бакалавра випускник коледжу може продовжити навчання за скороченим терміном на відповідних факультетах Поліського університету (м. Житомир), Національного університету біоресурсів і природокористування (м. Київ), Національного лісотехнічного університету (м. Львів) та інших навчальних закладах України.

Спеціаліст повинен знати будову та роботу тракторів, автомобілів, лісогосподарських машин та деревообробного устаткування, основи нормування та обліку роботи машин, технологію обробки матеріалів; повинен вміти організувати роботу з експлуатації та ремонту машин, складати графіки ТО та ремонту, організовувати роботу по відновленню спрацьованих деталей, забезпечувати охорону праці та навколишнього середовища при ремонті та експлуатації машин.

До складу циклової комісії входять як досвідчені викладачі так і перспективна молодь. Це, зокрема, відмінники лісового господарства України, викладачі-методисти Яценко Ю.С., Євсієнко В.П. та старший викладач Пастух А.Б. Вищу кваліфікаційну категорію мають Деняченко М.І., Харченко А.Г., Лахно С.Г.  Кваліфікацію «спеціаліст» – Єременко І.А. та Ковбасюк Д.І.

Навчальні практики проводить досвідчений майстр виробничого навчання Кондратенко І.К.

За особистий внесок у справу підготовки кадрів для лісового господарства, викладачі циклової комісії  Яценко Ю.С., Пастух А.Б., Деняченко М.І., Євсієнко  В.П., Харченко А.Г., Кондратенко І.К. неодноразово нагороджувались відзнаками та грамотами Державного агентства лісових ресурсів України та Міністерства освіти і науки України.

Основними напрямками діяльності циклової комісії механічних дисциплін є:

- вдосконалення методичної майстерності, систематичне поповнення професійних, психолого-педагогічних знань педагогічних працівників, підвищення

їх професійного рівня, надання допомоги викладачам-початківцям, розвиток принципів педагогічного співробітництва; методичне забезпечення навчального процесу, всіх предметів циклу з метою реалізації заходів, спрямованих на покращення професійної підготовки спеціалістів, вдосконалення навчально - методичної документації, вироблення єдиних вмінь та навиків студентів на основі кваліфікаційних вимог;

- керівництво експериментально конструкторською роботою, науковою роботою, технічною творчістю та роботою студентів в предметних гуртках.

Деняченко Михайло Іванович
Голова циклової комісії механічних дисциплін

Дата народження: 21 листопада 1983 року

Освіта: Житомирський державний технологічний університет. 2007 року

Кваліфікація: інженер – механік

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії

Працює в коледжі з 2006 року

Викладає предмети (дисципліни):

Експлуатація машин і механізмів

Машини та механізми лісового господарства

Основи автоматизації виробництва

Правила та безпека дорожнього руху

Навчально-методична робота:

Для підвищення мотивації набуття знань, стимулювання пізнавальної активності студентів, створює власні методичні розробки, які активно використовуються на уроках: «Методичні вказівки для виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Експлуатація машин і механізмів», Методичні вказівки для курсового проєкту з дисципліни «Експлуатація машин і механізмів», Методичні вказівки для виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Машини та механізми лісового господарства», Навчальний посібник з дисципліни «Машин та устаткування лісосічних робіт», Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація машин і механізмів».

Навчально-дослідницька робота:

 1. Деняченко М.І., Яценко Ю.С. Лісозаготівельні комбайни: особливості конструкції, функційні схеми, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції ХІМЕСГ, Харків, 2017.
 2. В.О. Онищенко, І. Любченко, М.І. Деняченко. Методика вибору розпилювачів для вітчизняних та закордонних обприскувачів. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів, аспірантів, викладачів – Малин: в-во МЛТК, 2017. – 296 с.
 3. Є.П. Печенюк, М.І. Деняченко, І.В. Федьович. «Концептуальні засади формування системи машин для забезпечення подальшого розвитку лісового господарства України» Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства. Малин-Овруч, 15.11.2019
 4. Деняченко М.І., Пастух А.Б., Яценко Ю.С. Освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу» спеціальності 208 Агроінженерія для підготовки фахових молодших бакалаврів в Малинському лісотехнічному коледжі

Відзнаки та нагороди: 

Нагороджений Грамотою Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства в 2017 р.

Подякою Міністерства освіти і науки України в 2020р.

Подякою Малинського лісотехнічного коледжу в 2019р.

Грамотою Малинського лісотехнічного коледжу в 2018р.

Грамотою Міністерства освіти і науки України в 2021р.

Пастух Анатолій Борисович
Викладач

Детальніше...


Яценко Юрій Степанович
Викладач 

Детальніше...


Харченко Анатолій Гнатович
Викладач

Детальніше...


Лахно Сергій Григорович
Викладач

Детальніше...


Євсієнко Василь Петрович
викладач

Детальніше...


Ковбасюк Дмитро Іванович
викладач

Детальніше...


Єременко Ірина Анатоліївна
викладач

Детальніше...


АВТОМЕХАНІК - це кваліфікований фахівець, який здійснює діагностику стану автомобілів, тракторів, механізмів, а також проводить їх ремонт і технічне обслуговування.

Робота з машинами і механізмами часто пов'язана з важкими фізичними навантаженнями, а це означає, автомеханік повинен бути сильним і витривалим. Йому потрібні також хороший зір і слух, щоб визначати несправності за найменшими візуальними змінами і по звуку. Щоб не отримати травм на роботі, цей фахівець повинен бути акуратним, уважним і дотримуватися правил безпеки. Уважність знадобитися також при розбиранні, складанні механізмів: розбирати агрегати потрібно в строго послідовному порядку, щоб не пропустити нічого при складанні.

Так як автомеханік має справу з багатьма марками автомобілів, які можуть дуже сильно відрізнятися один від одного, йому потрібна хороша пам'ять, щоб знати особливості їх налаштування, типові поломки.

Однак автомеханік працює не тільки з машинами, а й з людьми, тому вміння спілкуватися і зрозуміло викладати свої думки дуже стане в нагоді цьому професіоналу. В основному всю роботу автомеханік повинен виконувати в строго визначені терміни, що вимагає відповідальності і самоконтролю. Крім того, в деяких випадках від якості виконання роботи автомеханіком, можуть залежати життя людей.

Більшість опитаних вважає, що професію автомеханіка не можна назвати рідкісною, в нашій країні вона досить поширена. Отже якщо вам подобаються автомобілі і ви бажаєте пов'язати своє майбутнє з їхнім ремонтом і стати автомеханіком, то вам, беззаперечно, потрібно буде здобути освіту в Малинському фаховому коледжі за освітньо-професійною програмою Експлуація та ремонт обладнання лісового комплексу.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ « Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу»

Пропозиції та зауваження щодо змістовного наповнення освітньо-професійної програми просимо надсилати: на електронну адресу (mltk2010@gmail.com) або скористатися формою зворотного зв’язку.
Проєкт ОПП “Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу  ” ФМБ 2022

СТАНДАРТ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ за спеціальністю 208 “Агроінженерія”
Стандарт фахової передвищої освіти за спеціальністю  208 “Агроінженерія”     (Наказ №.... від ...... р. ) 

Проєкт стандарту

Освітньо-професійні програми з підготовки фахівців (ФМБ)

Рецензії

Навчальні плани ФМБ (денна форма навчання):

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Угоди:

З метою підвищення зацікавленості здобувачів освіти у навчанні та підготовки якісного контингенту студентів цикловою комісією механічних дисциплін проводяться відповідні заходи, які передбачають залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу: участь роботодавців у розробці та вдосконаленні освітньої програми та навчальних планів, тематики курсових проєктів, у проведенні атестації здобувачів освіти, організація студентських практик на підприємствах роботодавців; залучення студентів до участі у екскурсіях та днях відкритих дверей підприємств роботодавців; організація зустрічей студентів з потенціальними роботодавцями.
Викладачі комісії, що забезпечують викладання дисциплін за ОП, мають практичний досвід роботи на підприємствах галузі. Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу відбувається в основному при забезпеченні практичної підготовки студентів, а саме при підготовці до державної атестації студенти проходять переддипломну практику на таких підприємствах: ТОВ «Юнігран», ДП Малинський лісгосп, СПД ФО Власенко, ФОП Щуліпенко та інші.

Зустріч з заступником директора ПП Малинська меблева фабрика Науменком Олексієм Володимировичем, випускником Малинського фахового коледжу, спеціальності 208 Агроінженерія.
Олексій розповів студентам ОС Молодший спеціаліст про умови праці та подальшого працевлаштування на підприємстві, та надав вичерпну інформацію щодо можливостей кар’єрного росту в галузі.

Відмінники

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Шановні друзі!
Студенти, роботодавці, батьки, випускники!

Просимо Вас щиро відповісти на питання анкет з метою покращення освітнього процесу

Анкета для стейкхолдерів освітніх програм (посилання на анкету)

Наші контакти:

📱 04133 97-2-66, 04133 97-2-95

📧 mltk2010@gmail.com

🏚️ вул.М.Маклая-1, с. Гамарня, Коростенський р-н., Житомирська обл.

Шановні випускники!
Малинський фаховий коледж просить надати інформацію щодо вашого подальшого працевлаштування після закінчення закладу та заповнити гугл-форму відповідно до освітньо-професійної програми.
Клікайте на відповідне посилання та заповнюйте гугл-форму.