ЦК механічних дисциплін

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ МЕХАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У 1958 році в Малинському лісотехнічному технікумі було відкрито спеціальність «Устаткування лісозаготівельних підприємств і лісового господарства». Починаючи з 1964 року спеціальність стала називатися "Машини та механізми лісового господарства та лісозаготівель", а з 1994 року - «Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу».

Циклова комісія механічних дисциплін започаткувала свою роботу в 1968 році.

За період діяльності її очолювали:

1968 - 1979 рр. –Чушенко Василь Семенович;

1979 -  1990рр. - Гузь Петро Іванович;

1990 -  2007рр., та 2014-2015 рр.  - Пастух Анатолій Борисович;

2007 -  2012рр. - Деняченко МихайлоІванович;

2012 – 2014рр. - Харченко Олександр Анатолійович.

З  2016 р. по даний час – Деняченко Михайло Іванович.

Найдовше - 17 років -  очолював комісію Пастух Анатолій Борисович, відмінник лісового господарства України, старший викладач.

Специфікою роботи циклової комісії є те, що для вивчення більшості навчальних дисциплін потрібні або повнокомплектні машини  та механізми, або окремі вузли та агрегати, спеціальне діагностичне та ремонтне обладнання, пристрої та інструменти. Створення такого комплексу матеріально – технічного забезпечення триває роками і десятиліттями. У формуванні матеріальної бази для вивчення спеціальних дисциплін  значну роль відіграв колишній викладач машин та механізмів Гузь Петро Іванович, невтомний ентузіаст гурткової роботи та технічної творчості студентів. Завдяки його зусиллям коледж має лабораторію автомобілів і тракторів, яка сьогодні є однією з кращих в галузі.

Тривалий час викладачами спеціальних дисциплін технічного спрямування  працювали:   Нікітін К.Т. – з 1937 до 1970 р.; Сеначин В.П. – 1954 – 1969 рр.; Рудь С.Н. – 1955 – 1972 рр.; Нікітін В.К. – 1965 – 1970 рр.; Коношевич І.Л. – 1950 – 1979 рр.; Корнійчук Л.Й. – 1957 – 1988 рр.; Демченко О.М. – 1958 – 1993 рр. Гузь П.І. – 1965 – 1990 рр.; Чушенко В.С. – 1958 – 1979 рр; Уткін О.О. – 1956 – 1987 рр.; Лазука В.П. – 1966 – 2010 рр; Кондратенко Г.М. – 1954 – 2005рр.; Зайченко М.М. – 1968-2012рр.

Циклова комісія механічних дисциплін забезпечує навчання студентів за спеціальністю 208 Агроінженерія освітньо-професійна програма "Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу"  освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр».

Після закінчення навчання здобувачі освіти отримують кваліфікацію технік-механік, який може займати посади: механіка підприємства, механіка автомобільної колони (гаража), механіка дільниці, механіка з ремонту транспорту, механіка цеху, механіка виробництва, механіка з кранового господарства, механіка з ремонту устаткування.

Після здобуття кваліфікації фахового молодшого бакалавра випускник коледжу може продовжити навчання за скороченим терміном на відповідних факультетах Поліського університету (м. Житомир), Національного університету біоресурсів і природокористування (м. Київ), Національного лісотехнічного університету (м. Львів) та інших навчальних закладах України.

Спеціаліст повинен знати будову та роботу тракторів, автомобілів, лісогосподарських машин та деревообробного устаткування, основи нормування та обліку роботи машин, технологію обробки матеріалів; повинен вміти організувати роботу з експлуатації та ремонту машин, складати графіки ТО та ремонту, організовувати роботу по відновленню спрацьованих деталей, забезпечувати охорону праці та навколишнього середовища при ремонті та експлуатації машин.

До складу циклової комісії входять як досвідчені викладачі так і перспективна молодь. Це, зокрема, відмінники лісового господарства України, викладачі-методисти Яценко Ю.С., Євсієнко В.П. та старший викладач Пастух А.Б. Вищу кваліфікаційну категорію мають Деняченко М.І., Харченко А.Г., Лахно С.Г.  Кваліфікацію «спеціаліст» – Єременко І.А. та Ковбасюк Д.І.

Навчальні практики проводить досвідчений майстр виробничого навчання Кондратенко І.К.

За особистий внесок у справу підготовки кадрів для лісового господарства, викладачі циклової комісії  Яценко Ю.С., Пастух А.Б., Деняченко М.І., Євсієнко  В.П., Харченко А.Г., Кондратенко І.К. неодноразово нагороджувались відзнаками та грамотами Державного агентства лісових ресурсів України та Міністерства освіти і науки України.

Основними напрямками діяльності циклової комісії механічних дисциплін є:

- вдосконалення методичної майстерності, систематичне поповнення професійних, психолого-педагогічних знань педагогічних працівників, підвищення

їх професійного рівня, надання допомоги викладачам-початківцям, розвиток принципів педагогічного співробітництва; методичне забезпечення навчального процесу, всіх предметів циклу з метою реалізації заходів, спрямованих на покращення професійної підготовки спеціалістів, вдосконалення навчально - методичної документації, вироблення єдиних вмінь та навиків студентів на основі кваліфікаційних вимог;

- керівництво експериментально конструкторською роботою, науковою роботою, технічною творчістю та роботою студентів в предметних гуртках.

АВТОМЕХАНІК - це кваліфікований фахівець, який здійснює діагностику стану автомобілів, тракторів, механізмів, а також проводить їх ремонт і технічне обслуговування.

Робота з машинами і механізмами часто пов'язана з важкими фізичними навантаженнями, а це означає, автомеханік повинен бути сильним і витривалим. Йому потрібні також хороший зір і слух, щоб визначати несправності за найменшими візуальними змінами і по звуку. Щоб не отримати травм на роботі, цей фахівець повинен бути акуратним, уважним і дотримуватися правил безпеки. Уважність знадобитися також при розбиранні, складанні механізмів: розбирати агрегати потрібно в строго послідовному порядку, щоб не пропустити нічого при складанні.

Так як автомеханік має справу з багатьма марками автомобілів, які можуть дуже сильно відрізнятися один від одного, йому потрібна хороша пам'ять, щоб знати особливості їх налаштування, типові поломки.

Однак автомеханік працює не тільки з машинами, а й з людьми, тому вміння спілкуватися і зрозуміло викладати свої думки дуже стане в нагоді цьому професіоналу. В основному всю роботу автомеханік повинен виконувати в строго визначені терміни, що вимагає відповідальності і самоконтролю. Крім того, в деяких випадках від якості виконання роботи автомеханіком, можуть залежати життя людей.

Більшість опитаних вважає, що професію автомеханіка не можна назвати рідкісною, в нашій країні вона досить поширена. Отже якщо вам подобаються автомобілі і ви бажаєте пов'язати своє майбутнє з їхнім ремонтом і стати автомеханіком, то вам, беззаперечно, потрібно буде здобути освіту в Малинському фаховому коледжі за освітньо-професійною програмою Експлуація та ремонт обладнання лісового комплексу.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ « Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу»

Пропозиції та зауваження щодо змістовного наповнення освітньо-професійної програми просимо надсилати: на електронну адресу (mltk2010@gmail.com) або скористатися формою зворотного зв’язку.
Проєкт ОПП “Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу  ” ФМБ 2023

СТАНДАРТ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ за спеціальністю 208 “Агроінженерія”
(Наказ № 15 від 11 січня 2022 р. )

Навчальні плани ФМБ (денна форма навчання):

Орієнтовний перелік тем кваліфікаційних робіт за спеціальністю 208 Агроінженерія

Гурток "Інженерна графіка"

Угоди:

З метою підвищення зацікавленості здобувачів освіти у навчанні та підготовки якісного контингенту студентів цикловою комісією механічних дисциплін проводяться відповідні заходи, які передбачають залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу: участь роботодавців у розробці та вдосконаленні освітньої програми та навчальних планів, тематики курсових проєктів, у проведенні атестації здобувачів освіти, організація студентських практик на підприємствах роботодавців; залучення студентів до участі у екскурсіях та днях відкритих дверей підприємств роботодавців; організація зустрічей студентів з потенціальними роботодавцями.
Викладачі комісії, що забезпечують викладання дисциплін за ОП, мають практичний досвід роботи на підприємствах галузі. Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу відбувається в основному при забезпеченні практичної підготовки студентів, а саме при підготовці до державної атестації студенти проходять переддипломну практику на таких підприємствах: ТОВ «Юнігран», ДП Малинський лісгосп, СПД ФО Власенко, ФОП Щуліпенко та інші.

Зустріч з заступником директора ПП Малинська меблева фабрика Науменком Олексієм Володимировичем, випускником Малинського фахового коледжу, спеціальності 208 Агроінженерія.
Олексій розповів студентам ОС Молодший спеціаліст про умови праці та подальшого працевлаштування на підприємстві, та надав вичерпну інформацію щодо можливостей кар’єрного росту в галузі.

 

Відмінники

Шановні друзі!
Студенти, роботодавці, батьки, випускники!

Просимо Вас щиро відповісти на питання анкет з метою покращення освітнього процесу

Анкета для стейкхолдерів освітніх програм (посилання на анкету)

Шановні випускники!
Малинський фаховий коледж просить надати інформацію щодо вашого подальшого працевлаштування після закінчення закладу та заповнити гугл-форму відповідно до освітньо-професійної програми.
Клікайте на відповідне посилання та заповнюйте гугл-форму.
 
 
 
2022-2023