Освітній процес

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Лісове господарство» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Пропозиції та зауваження щодо змістовного наповнення освітньо-професійної програми просимо надсилати: на електронну адресу кафедри  (mltk2010@gmail.com) або скористатися формою зворотного зв’язку.

Проєкт ОПП “Лісове господарство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ за спеціальністю 205 “Лісове господарство”

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 205 “Лісове господарство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ №593 від 28.05.2021, Наказ №1342 від 05.12.2018

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ за спеціальністю 205 «Лісове господарство»

Навчальний процес:

Графік сесій:

Якість освіти (Підсумкові та поточні результати  учасників освітнього процесу)

Навчальні плани:

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

Положення

Акредитація: