Вступнику

ВИПУСКНИК СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ РІЗНІ ПОСАДИ, ОСКІЛЬКИ Є УНІВЕРСАЛЬНИМИ ФАХІВЦЯМИ

Випускник може працевлаштуватися на посади:
 • лісничий; 
 • помічник лісничого; 
 • начальник лісорозсадника, партії лісовпорядкування, станції пожежної (природоохоронної, лісової); 
 • завідувач господарства (лісового, лісомисливського, мисливського); 
 • майстер станції пожежної (природоохоронної, лісової), зеленого господарства, лісу (старший майстер),технік лісового господарства, мисливського господарства; 
 • технік-таксатор; 
 • технік-лісопатолог; 
 • технік-гідролісомеліоратор; 
 • технік-лаборант (лісове господарство); 
 • інспектор з охорони природи, з контролю якості та використання лісоматеріалів, охорони природно-заповідного фонду; 
 • технік-еколог; технік-грунтознавець; 
 • інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання, навчального центру; 
 • технолог-наставник; 
 • педагог професійного навчання; 
 • майстер на лісозаготівельних роботах.
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ
ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР» за спеціальністю  205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
 
 
 
ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ДОПОМОГУ
 

Прийом документів на ОС Бакалавр

Додатковий набір за ОС Бакалавр

Мотиваційний лист необхідний всім вступникам. Його необхідно подавати у приймальну комісію незалежно від обраної вами спеціальності та форми навчання. Мотиваційний лист необхідно завантажувати при подачі заяв через кабінет вступника. Додатки до мотиваційного листа (грамоти, подяки, сертифікати і т.п.) – надсилаються на електронну пошту  приймальної комісії , до  якої ви будете подавати заяви: prijmalnakomisia2022mfk@gmail.com

Вступники подають документи:

Читати більше

• заява в електронній формі або письмовій (окрема категорія осіб);
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);
• документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (сертифікат (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та НРК5);
• копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
• медична довідка форма 086 – о (довідку про відсутність медичних протипоказань для здобуття певної спеціальності/освітньо-професійної програми (для спеціальностей, пов’язаних з використанням технічних засобів та/або з використанням мисливської зброї), видану територіальним органом охорони здоров’я за місцем проживання. Ця довідка одночасно є підставою для поселення в гуртожиток, а також для формування груп для занять фізичним вихованням.) ;
• 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
• копію індивідуального податкового номера (ІПН);
• документи, що дають право на пільговий вступ (відповідно до чинного законодавства);
• папка-швидкозшивач (картонна).

Програми вступних іспитів:

Розгорнути список

Вступ у 2024 році лише за мотиваційним листом на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
За денною та заочною формами здобуття освіти для отримання ОС Бакалавр, вступникам на базі НРК5 (дипломів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста) – сертифікати ЗНО (НМТ) 2021-2024 років з (першого предмету) укр.мови та (другого предмета) будь-якого іншого предмета за вибором вступника. На основі дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра (НРК6, НРК7) ви можете вступити на навчання: – на перший курс денної/заочної форм навчання для здобуття вищої освіти за ОС Бакалавр спеціальності Лісове господарство (термін навчання 2 роки 10 міс, тільки на контракт) – без результатів ЗНО/НМТ за результатами фахового екзамену. На основі свідоцтва про повну загальну середню освіту (ПЗСО) ви можете вступити на навчання:
– на перший курс для здобуття вищої освіти за ОС Бакалавр спеціальності Лісове господарство (термін навчання 3 роки 10 міс, тільки на контракт) і подати сертифікати ЗНО (НМТ) 2021-2024 років.

Приймали гостей

24 листопада, в рамках проведення Дня відчинених дверей в МФК...