Вступнику

ВИПУСКНИК СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ РІЗНІ ПОСАДИ, ОСКІЛЬКИ Є УНІВЕРСАЛЬНИМИ ФАХІВЦЯМИ

Випускник може працевлаштуватися на посади:
 • лісничий; 
 • помічник лісничого; 
 • начальник лісорозсадника, партії лісовпорядкування, станції пожежної (природоохоронної, лісової); 
 • завідувач господарства (лісового, лісомисливського, мисливського); 
 • майстер станції пожежної (природоохоронної, лісової), зеленого господарства, лісу (старший майстер),технік лісового господарства, мисливського господарства; 
 • технік-таксатор; 
 • технік-лісопатолог; 
 • технік-гідролісомеліоратор; 
 • технік-лаборант (лісове господарство); 
 • інспектор з охорони природи, з контролю якості та використання лісоматеріалів, охорони природно-заповідного фонду; 
 • технік-еколог; технік-грунтознавець; 
 • інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання, навчального центру; 
 • технолог-наставник; 
 • педагог професійного навчання; 
 • майстер на лісозаготівельних роботах.
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ
ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР» за спеціальністю  205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
 
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ЗА ОС “БАКАЛАВР”
 
 
ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ДОПОМОГУ
Бланки заяви:
 
 1. *Для користувачів Google Chrome – у разі, якщо файл з сайту не завантажується, відкрийте вкладку у режимі інкогніто і спробуйте завантажити файл знову.
 2. Відповідно до ваших побажань оберіть необхідні дані в списках у документі та внесіть ваші дані (форма навчання, спеціальність, тощо).
 3. Збережіть документ (зверху в переглядачі PDF-документу натисніть кнопку “Зберегти”, див. рис. нижче або натиснути комбінацію клавіш CTRl+S) та перейменуйте його за схемою “Прізвище Ім’я По батькові” АБО
  Заповніть необхідні поля документу в браузері або переглядачі, правою кнопкою мишки натисніть на документ, оберіть пункт “Друк” (“Печать”), оберіть “Зберегти у форматі PDF” та натисніть кнопку “Зберегти”, назвавши документ відповідно до схеми Прізвище Ім’я По батькові.
 4. Перейдіть до Google форми за посиланням та прикріпіть всі необхідні файли https://forms.gle/J4BCpbfDYWw4jvYs8

Прийом документів на ОС Бакалавр

Читати більше

• на денну та заочну форму навчання – з 01 липня розпочинається реєстрація електронних кабінетів.

(Вступники на основі повної загальної середньої освіти та диплому молодшого спеціаліста навчання подають заяви тільки у паперовій формі з 14 липня:
• для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2;
• при наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
• у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;
• у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
• у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти.)

З 14 по 16 липня (які вступають на основі ПЗСО за співбесідою або вступними іспитами);
з 14 по 23 липня (які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО – українська мова (та література) (перший) та математика (другий), біологія або хімія, або географія, або історія України, або іноземна мова, або фізика (третій)  2018, 2019, 2020, 2021 року (для випускників 11-х класів));
з 14 по  23липня (денна та заочна форма навчання)(заява подається в паперовій формі для певних категорій вступників, інформацію уточнюйте в ПК та за допомогою електронних кабінетів для вступу на основі диплому ОКР мол. спеціаліст) – на основі диплома провищу освіту, в т.ч. диплому за ОКР Молодший спеціаліст * (*перший конкурсний предмет – сертифікат ЗНО з української мови (та літератури), другий конкурсний предмет – математика або історія України (для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб), третій конкурсний предмет – фаховий іспит)

Додатковий набір за ОС Бакалавр

Заочна ф.н. на основі диплому ОКР молодшого спеціаліста та диплому ступеня вищої освіти – з 1 по 15 жовтня 2021 року (лише за кошти фізичних та юридичних осіб)

Відповідно до пункту 7 розділу V Умов прийому в 2021 році: «Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня.» Зверніть увагу, що подання заяв з 01.10.2021 передбачено виключно в паперовому вигляді. Зверніться до Приймальної комісії закладу освіти.

Вступники подають документи:

Читати більше

• заява в електронній формі або письмовій (окрема категорія осіб);
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);
• документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (сертифікат (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти));
• копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
• медична довідка форма 086 – о (довідку про відсутність медичних протипоказань для здобуття певної спеціальності/освітньо-професійної програми (для спеціальностей, пов’язаних з використанням технічних засобів та/або з використанням мисливської зброї), видану територіальним органом охорони здоров’я за місцем проживання. Ця довідка одночасно є підставою для поселення в гуртожиток, а також для формування груп для занять фізичним вихованням.) ;
• довідка про надання сільського коефіцієнта (видає сільська рада) – для вступників на базі ПЗСО;
• 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
• копію індивідуального податкового номера (ІПН);
• документи, що дають право на пільговий вступ (відповідно до чинного законодавства);
• папка-швидкозшивач (картонна) та два конверта (з марками для відправлення листів по Україні).

Програми вступних іспитів:

Увага!

До уваги❗Незабаром розпочинається вступна кампанія 2022 до магістратури. Онлайн-ресурс допоможе...