Кафедра

Історія кафедри

У 2018 році наказом директора коледжу створена кафедра лісівництва та захисту лісу. Очолив її Григорій Іванович Васенков, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, відмінник освіти України, професор Російської академії природознавства.  У січні 2020 року завідувачем кафедри став Ярослав Дмитрович Фучило, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Кафедра є профілюючою при підготовці здобувачів за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» для здобуття першого (бакалаврського) рівня освіти. Гарантом освітньої програми є Фучило Я.Д.

Головним завданням кафедри є організація та здійснення навчально-виховної, методичної та наукової роботи з підготовки фахівців.

Відповідно до змісту діяльності кафедра виконує такі завдання:

  • відповідає за якісну та змістовну підготовку здобувачів ОС «бакалавр»;
  • бере участь у розробці навчальних та робочих навчальних планів, навчальних та робочих програм з професійно-орієнтованих загальних та спеціальних дисциплін;
  • здійснює необхідні заходи щодо забезпечення якості практичної підготовки здобувачів, визначає її зміст, бази практики та забезпечує ефективну співпрацю з роботодавцями;
  • організовує і керує науково-дослідною роботою здобувачів;
  • сприяє підготовці науково-педагогічних кадрів за профілем науково-педагогічної діяльності та своєчасному підвищенню їх кваліфікації;
  • відповідає за підготовку до атестації здобувачів;
  • підтримує зв`язок з випускниками та роботодавцями,
  • створює систему внутрішнього моніторингу якості підготовки, здійснює контроль за рівнем знань здобувачів ОС «бакалавр».

Договори про співпрацю з ВНЗ:

Угоди про співпрацю: