Науково-практична конференція

З метою вирішення проблем в освіті і науці лісогосподарської галузі, для висвітлення перспектив її розвитку на базі коледжу 9 червня 2016 року відбулася науково-практична конференція на тему «Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку», в якій взяли участь науковці, асистенти, аспіранти, викладачі та студенти навчальних закладів Житомирщини, Полтавщини, Харківщини, Київщини, Тернопільщини, Волині. Розпочалась конференція пленарним засіданням та продовжилася роботою секцій. В конференції взяли участь більше 50 чоловік.

Привітав присутніх, а також ознайомив з історією, сучасним станом та перспективами розвитку коледжу директор, заслужений лісівник України, к.с.-г.н. Іванюк І. Д.

Питання біорізноманіття видів та їх збереження було висвітлено в роботах к.б.н. Масальського В.П. (БНАУ) та к.с.-г.н. Іванюк Т. М. (ЖНАЕУ).

Досвід формування екологічного виховання в умовах навчального закладу розкрив викладач коледжу, к.п.н. Якименко О.Г.

«Вплив низової пожежі на деревостани та запас горючих матеріалів у регіоні Київського Полісся». З такою темою виступив випускник коледжу, а нині асистент НУБіП Гуменюк В. В.

На пленарному засіданні з доповідями також виступили: доцент, к.т.н., старший науковий співробітник НУБіП Сірко З.С.: «Багатокритеріальний вибір устаткування для повздовжнього розпилювання колод»; к.с.-г.н. БНАУ Олешко О.Г.:«Сучасний стан парку-пам’ятку «Кагарлицький»; аспірант ЖНАЕУ Бондар М.М.: «Життєдіяльність бобра річкового (Castor liber) в умовах сільськогосподарських ландшафтів»; аспірант кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НУБіП Сошенський О.М: «Співвідношення між діаметрами та висотами стовбурів дерев липи». Також виступили: методист Лубенського лісотехнічного коледжу Вишневська О.М., викладач Чугуєво-Бабчанського лісного коледжу Піскун Д.К., викладачі Малинського лісотехнічного коледжу Кусік В.М. Карпенко О.А., Криволапчук О.В, Власюк М.В.

Між присутніми відбулися дискусії та плідний обмін думками що до вирішення проблемних питань.

В рамках конференції були організовані екскурсії в дендропарк та до музею коледжу.

Ковальчук Л.О., заступник директора коледжу з навчальної роботи


ГАЛЕРЕЯ