Всеукраїнський тиждень права в Малинському лісотехнічному коледжі

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року №579-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права», з метою розвитку в коледжі системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо формування рівня правової культури дітей, розвитку громадянських компетентностей студентської молоді, застосування у освітньому процесі кращих європейських досягнень юридичної науки розроблені заходи з проведення у 2017 році з 08 по 13 грудня Всеукраїнського тижня права у Малинському лісотехнічному коледжі.

Всеукраїнська акція «Тиждень права» була започаткована 2008 року з нагоди відзначення 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини. Указом Президента України «Про Всеукраїнський тиждень права» № 1149/2008 від 08 грудня 2008 року встановлено проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

Одним із завдань сучасної правової освіти є вміння студента орієнтуватись у величезному потоці інформації. Навчити цього лише на занятті правознавства просто неможливо, тому в коледжі щорічно проводиться тиждень права, який включає в себе комплекс різноманітних форм позакласної роботи.

Основною метою тижня було:
• підвищити інтерес студентів до правознавства;
• розширити й поглибити знання та вміння студентів з даної дисципліни;
• реалізувати на практиці основні принципи особистісно орієнтованого підходу до навчання;
• створити сприятливі умови для виявлення знань та вмінь студентів у нестандартних ігрових ситуаціях.

Проведення тижня права було спрямовано на те, щоб поглибити знання студентської молоді про їх права, зазначені в державних документах: зокрема в Конституції України. Цей тиждень – пропаганда, спрямована на всіх громадян нашої держави.

Всеукраїнський тиждень права розпочався виставкою книг, законів про основні права людини. Головний бібліотекар коротко розповіла про історію започаткування та проведення Всеукраїнського тижня права. Тиждень права сьогодні вже має статус державного, носить характер національної правової традиції та включає в себе цілу низку заходів, акцій, конкурсів.

Так, в рамках проведення тижня були проведені заходи, спрямовані на забезпечення захисту прав дитини дотримання національних та загальнолюдських морально-естетичних принципів, традицій.

Протягом тижня по групах та з працівниками були проведені години спілкування на правову тематику.

У бібліотеці коледжу була організована виставка бібліотечної полички «Правова література».

08.12.2017р. серед кращих студентів 2 курсу було проведено олімпіаду з Основ правознавства. Студенти показали свої знання та вміння вирішувати різні правові ситуаційні завдання. Переможці: І місце – Скіпидаров Артур Вікторович, студент 2 курсу групи ЗВ 21 спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (Землевпорядкування); ІІ місце – Єнько Ольга Леонідівна та Лінкевич Валерія Володимирівна, студентки 2 курсу групи БО 21 спеціальності 071 Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік); ІІІ місце – Купрійчук Ольга Миколаївна, студентка 2 курсу групи БО 21 спеціальності 071 Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік).

11.12.2017р. серед студентів 2 курсу усіх спеціальностей було проведено художній конкурс «Права очима студентів». Студенти розповіли про своє бачення основоположних прав людини.

11.12.2017р. у коледжі класними керівниками груп для студентів І-ІV курсів були проведені виховні години на тему: «Сторінками Загальної декларації прав людини». Під час спілкування студенти повторили основні статті Загальної декларації прав людини, Конвенції про права дитини, а також було наголошено, що права нерозривно пов’язані з обов’язками, і що ми всі повинні робити такі вчинки, щоб не зашкодити собі, родині та оточуючим.

12.12.2017р. для студентів І-ІІ курсу було проведено відео-лекторій на тему: «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх».

14.12.2017р. для педагогічних працівників коледжу було проведено семінар на тему «Академічна доброчесність».

Вищезазначені заходи сприяли підвищенню зацікавленості студентів у вивченні правознавства. Рівень ефективності проведених заходів був достатньо високим, що дало змогу розвивати творчі здібності учнів, поглиблювати та розширювати знання про їх права.

Робота по формування правових відносин продовжується і далі. Вона сприяє розширенню правових знань студентів, формує вміння співвідносити в життя норми моралі та прав, застосовувати правові знання в повсякденному житті.


ГАЛЕРЕЯ