Експертна комісія продовжує роботу в коледжі

21 грудня члени акредитаційної комісії продовжили свою роботу.

Було здійснено звірку документів кабінетів та лабораторій відповідно акредитаційної справи.Здійснена перевірка інформації в ЄДБО. А також продовжено проведення комплексних контрольних робіт з таких дисциплін: «Економіка лісових підприємств», «Комплексне використання деревини з елементами виробництва товарів» та «Нарисна геометрія та інженерна графіка».


ГАЛЕРЕЯ