Початок роботи експертної комісії

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1353-А від 13.12.2017 р. в Малинському лісотехнічному коледжі з 20 грудня по 22 грудня розпочала роботу акредитаційна комісія з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05180101 «Лісозаготівля та первинна обробка деревини».

20 грудня було проведено зустріч з педагогічним колективом, на якій було оголошено план перевірки та представлено експертів акредитаційної комісії у складі:

Голова акредитаційна комісії:
Бакай Борис Ярославович – завідувач кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг Національного лісотехнічного університету України, кандидат технічних наук, доцент;
Кононенко Юрій Олександрович – голова циклової комісії спеціальних дисциплін технічного профілю Державного вищого навчального закладу «Шацький лісовий коледж ім. В.В. Сулька».

Комісією було проведено комплексні контрольні роботи в групах ІІІ та ІV курсів з таких дисциплін: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Технологія лісозаготівлі», «Історія України» та «Машини та устаткування лісосічних робіт». Огляд матеріально-технічною базою МЛТК і вивчення документів.


ГАЛЕРЕЯ