Державні випускні екзамени

З 11 червня у коледжі розпочали роботу державні екзаменаційні комісії. До складання державних екзаменів допущено 277 студентів денної та заочної форм навчання, які виконали всі вимоги навчального плану.

Для випускників 2015 року державні іспити – це надзвичайно важливий і відповідальний момент, адже вони перед екзаменаційною комісією підтвердили рівень здобутих у коледжі теоретичних знань, практичних вмінь та готовність застосувати їх у професійній діяльності.


ГАЛЕРЕЯ