Психологічна служба

     Психологічна служба Малинського лісотехнічного коледжу діє згідно наказу Міністерства освіти і науки України №127 від 03 травня 1999 року(Зі змінами згідно з наказом МОН №616 від 02.07.2009 року) «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України», керується в своїй роботі Положенням про психологічну службами

     Робота психологічної служби коледжу спрямована на вирішення конкретних проблем, з якими звертаються студенти, їхні батьки, викладачі та співробітники.

     Головна мета психологічної служби – сприяння психологічному здоров’ю, освітнім інтересам та розкриттю індивідуальності особистості, яка соціалізується, а також корекція різного  роду труднощів у її розвитку. Основними напрямками психологічної служби в коледжі є:

 • психопрофілактична робота серед студентів та викладачів;
 • психодіагностична робота серед студентів;
 • психокорекційна робота серед студентів із застосуванням методів психокорекції;
 • консультативна робота з батьками, студентами, викладачами;
 • просвітницька робота з роз’ясненням актуальних проблем та методів психології;
 • робота зі студентами-правопорушниками та дітьми групи ризику, дітьми-сиротами та інвалідами;
 • правовий захист усіх учасників навчально-виховного процесу;
 • організаційно – методична робота;
 • зв’язки з громадськістю.

     Робота за будь-яким напрямком діяльності психологічної служби коледжу є ефективною за умови співпраці практичного психолога з педагогічним колективом, адміністрацією коледжу та спеціалістами різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід до соціально-психологічного супроводу студентської молоді в сучасних умовах.

Практичний психолог

     Головною метою роботи практичного психолога в коледжі є психологічний супровід студентів та допомога у вирішенні питань психологічного характеру, що виникли під час навчально-виховного процесу у батьків та педагогічного складу коледжу.

    Поставлена мета виконується за допомогою таких напрямків роботи:

 • психопрофілактична робота серед студентів та викладачів;
 • психодіагностична робота серед студентів;
 • психокорекційна робота серед студентів;
 • консультативна робота з батьками, студентами, викладачами;
 • просвітницька робота з роз’ясненням актуальних проблем та методів психології.

Практичний психолог коледжу

Лук’янчук Ірина Володимирівна

     Практичний психолог коледжу працює над підвищенням психологічної культури викладачів та студентів, забезпечуючи належний рівень їхньої психологічної компетенції, сприяє психологічній підтримці навчально-виховного процесу та допомагає у розв’язанні різноманітних особистісних та професійних проблем, які мають психологічне підґрунтя.

     Ознайомитися із роботою практичного психолога можна за допомогою плану роботи, що складається та затверджується кожного місяця.

 

 

Відповідальний за наданий матеріал до розділу “Психологічна служба”:
Лук’янчук І.В., практичний психолог коледжу