ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП РОБОТИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

31 травня 2019 року завершила свою роботу  акредитаційна комісія.

Студентами випускної групи було написано останню комплексну контрольну згідно з графіком. В процесі перевірки експертною комісією було проведено наради з керівництвом, співбесіди з працівниками та студентами коледжу; перевірені документи коледжу, які підтверджують загальні відомості про коледж; переглянуто НМК з дисциплін; проаналізовано стан кадрового забезпечення; вибірково зроблено перевірку курсових робіт; переглянуто звіти про проходження практик та організацію практичного навчання. Члени комісії розпочали роботу над висновками про підсумки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.


Сахнюк В.В., Бондарук І.В., завідувачі відділення


ГАЛЕРЕЯ