Всеукраїнський тиждень права в Малинському лісотехнічному коледжі

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 871-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2015 році Всеукраїнського тижня права», з метою розвитку в коледжі системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо формування рівня правової культури дітей, розвитку громадянських компетентностей студентської молоді, застосування у освітньо-виховному процесі кращих європейських досягнень юридичної науки розроблені заходи з проведення у 2015 році з 07 по 11 грудня Всеукраїнського тижня права у Малинському лісотехнічному коледжі.

Всеукраїнська акція «Тиждень права» була започаткована 2008 року з нагоди відзначення 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини. Указом Президента України «Про Всеукраїнський тиждень права» № 1149/2008 від 08 грудня 2008 року встановлено проведення Всеукраїнського Тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

Одним із завдань сучасної правової освіти є вміння студента орієнтуватись у величезному потоці інформації. Навчити цього лише на занятті правознавства просто неможливо, тому в коледжі щорічно проводиться Тиждень права,  який включає в себе комплекс різноманітних форм позакласної роботи.

Основною метою Тижня було:
– підвищити інтерес студентів до  правознавства;
– розширити й поглибити знання та вміння студентів з даноїдисципліни;
– реалізувати  на практиці основні принципи особистісно орієнтованого підходу до навчання;
– створити сприятливі умови для виявлення знань та вмінь студентів у нестандартних ігрових ситуаціях.

Проведення Тижня права було спрямовано на те, щоб поглибити знання студентської молоді про їх права, зазначені в державних документах: зокрема в КонституціїУкраїни. Цей  тиждень – пропаганда, спрямована на всіх громадян нашої держави.

Всеукраїнський тиждень права розпочався виставкою книг, законів про основні права людини.Головний бібліотекар коротко розповіла про історію започаткування та проведення Всеукраїнського тижня права, ознайомила з виставкою «Правова література». Тиждень  права сьогодні вже має статус державного, носить характер національної правової традиції та включає в себе цілу низку заходів, акцій, конкурсів.

Так, в рамках проведення тижня  були проведені заходи, спрямовані на забезпечення захисту прав дитини  дотримання національних та загальнолюдських морально-естетичних принципів, традицій. У коледжікласними керівниками груп були проведені виховні години на тему: «Права людини». Під час спілкування студенти повторили основні статті конвенції про права дитини, а також було наголошено, що права нерозривно пов’язані з обов’язками, і що ми всі повинні робити такі вчинки, щоб не зашкодити собі, родині та оточуючим.

Протягом тижня по групах та з працівниками були проведені години спілкування на правову тематику.

09 грудня серед студентів 2-го курсу було проведено олімпіаду з Основ правознавства. Студенти виявили знання та вміння щодо вирішення різних правових ситуаційних завдань.

Переможці: І місцеМарчук Аліна Миколаївна, студентка 2-го курсу групи ЗБ 21 спеціальності «Зелене будівництво та садово-паркове господарство»; ІІ місцеМурга Світлана Миколаївна, студентка 2-го курсу групи ЗБ 21 спеціальності «Зелене будівництво та садово-паркове господарство»; ІІІ місце –  Ковальський Владислав Сергійович, студент 2-го курсу групи ЛГ 21 спеціальності «Лісове господарство».

Для студентів 4 курсу було проведено соціальне опитування шляхом анкетування «Корупція в повсякденному житті».

Вищезазначені заходи сприяли підвищенню зацікавленості студентів у вивченніправознавства. Рівень ефективності проведених заходів був достатньо високим, що далозмогу розвивати  творчі здібності учнів, поглиблювати та розширювати знання про їхправа.

Робота щодо формування правових відносин продовжується і далі. Вона сприяє розширенню правових знань студентів, формує вміння співвідносити в життя норми моралі та прав, застосовувати правові знання в повсякденному житті.


ГАЛЕРЕЯ