Працює експертна комісія

З 11 по 13 грудня 2017 року в Малинському лісотехнічному коледжі працює акредитаційна комісія зі спеціальності 5.09010301 Лісове господарство (205 Лісове господарство) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2017р. №1313 А.

Комісія розпочала розгляд поданих коледжем матеріалів та провела безпосередньо на місці перевірку діяльності коледжу щодо підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.09010301 Лісове господарство. 11 грудня було проведено зустріч з педагогічним колективом, де представлено експертів акредитаційної комісії у складі: Пузріної Н.В. (завідувач кафедри біології лісу та мисливствознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, голова комісії) та Реви В.В. (заступник директора з навчальної роботи Лубенського лісотехнічного коледжу) і оголошено план роботи комісії на період з 11 по 13 грудня. Комісією було проведено ККР в групах ІІІ та ІV курсів згідно графіку.


ГАЛЕРЕЯ