Іспит на компетентність

Професійна кар’єра – складова життєвої стратегії педагога. Вона ґрунтується на особистісному зростанні, предметному й успішному самовдосконаленні, пов’язана з наполегливою працею, досягненням реальних результатів, наповнена духовністю, супроводжується зростанням життєвого й професійного успіху, суспільного визнання, пошаною здобувачів освіти.

Іспитом на компетентність, професійність  педагогів є атестація.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічних працівників займаним посадам, рівень їх кваліфікації, присвоюються кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

Атестація підвищує статус педагогічної професії, стимулює  педагога до підвищення ділової кваліфікації, поповнення  досвіду роботи, покращення освітньої діяльності.  З упевненістю можна стверджувати, що атестація – це підведення підсумку професійної майстерності педагога, демонстрація його найкращих професійних напрацювань та результатів педагогічної діяльності.

В проведенні атестації коледж керується чинними Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників та Положенням про атестацію педагогічних працівників Малинського лісотехнічного коледжу.

Цього року  терміни проведення атестації припали на період карантину, а тому Міністерство освіти і науки України унормувало особливості цьогорічної атестації наказами від16.03.2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширення корона вірусу COVID-19», від 26.03.2020 р. № 458 «Про внесення змін  до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.032020 р. № 406», рекомендаціями, викладеними у листі  від 27.03.2020 р. №1/9-179 «Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину».

Зокрема, відповідно до згаданих рекомендацій, з метою мінімізації кількості осіб, що можуть перебувати одночасно в одному приміщенні під час проведення атестації, склад атестаційної комісії наказом директора коледжу було скорочено до 5 осіб.

Підсумкове засідання атестаційної комісії відбулося 06 квітня 2020 року. У  Шевченківській світлиці, де проходило засідання, перебували з дотримання санітарних норм лише члени атестаційної комісії. Педагогічні працівники, які атестувалися, та голови циклових комісій коледжу – керівники робочих груп, що вивчали педагогічну діяльність викладачів у міжатестаційний період, взяли участь у засіданні атестаційної комісії дистанційно, з використанням платформи Zoom.

Під час засідання комісією було всебічно проаналізовано професійну діяльності педагогічних працівників  у міжатестаційний період.

За результатами засідання атестаційної комісії визнані такими, що відповідають займаній посаді всі 13 педагогічних працівників коледжу, які проходили атестацію.

Порушено клопотання перед атестаційною комісією управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації  про прийняття рішення  щодо відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» Вербицькій Т. Є. і Ганжалюк Т. С.; відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач»  Лосю О. В.; відповідності раніше присвоєним кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший викладач» Шовкун О. П.

Підвищені кваліфікаційні категорії викладачам  Плашенку О. М., Музика І. А., Фещенко В. М., Печенюку Є. П., Лісовському Б. В., Плашенко О. В., Ковбасюку Д. І., підтверджені тарифні розряди культпрацівникам коледжу Поліщук Є. В., Мелещенку В. В.

 

Мойсієнко Л. І., секретар атестаційної комісії