Іспит на компетентність

Іспит на компетентність

Професійна кар’єра – складова життєвої стратегії педагога. Вона ґрунтується на особистісному зростанні, предметному й успішному самовдосконаленні, пов’язана з наполегливою працею, досягненням реальних результатів, наповнена духовністю, супроводжується зростанням життєвого й професійного успіху, суспільного визнання, повагою здобувачів освіти.

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи в коледжі протягом жовтня-лютого поточного року робочими групами з числа членів атестаційної комісії здійснювався моніторинг освітньої діяльності педагогічних працівників, які атестуються у 2021 році, надавалася необхідна допомога в підготовці до атестації.

24 березня 2021 року в дистанційному режимі відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії. Комісією проаналізовано результати професійної діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період. Керівники робочих груп відмічали на засіданні, що  педагогічні працівники, які атестуються, відзначаються активністю в методичній роботі та помітними результатами освітньої діяльності, фаховою та педагогічною майстерністю.

Рішенням атестаційної комісії підтверджена відповідність займаній посаді 19 педагогічних працівників. Порушено клопотання перед атестаційною комісією управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації про прийняття рішення щодо відповідності раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії та педагогічним званням 4 викладачів; кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії 2 викладачів; присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» – 11 викладачам.

Крім того,  порушено клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня щодо присвоєння викладачу коледжу Реус Світлані Вікторівні педагогічного звання «викладач-методист».

Методист Л. Мойсієнко