Про коледж

Малинський лісотехнічний коледж (МЛТК)державний вищий навчальний заклад, включений до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України та Державного реєстру вищих навчальних закладів України.

Малинський лісотехнічний коледж було створено 1 жовтня 1927 року, як лісова професійна школа. З 1937 року технікум став самостійним навчальним закладом  і називався – Малинський лісотехнічний технікум. У 2005 році Малинський лісотехнічний технікум було реорганізовано в Малинський лісотехнічний коледж.

Територія Малинського лісотехнічного коледжу входить до складу Державного ландшафтного заповідника місцевого значення «Гамарня». Історична цінність заповідної території в тому, що тут в ХІХ-ХХ ст. проживала сім’я відомого дослідника, етнолога М. М. Миклухо-Маклая.

На території розташовані: три навчальні корпуси, навчально – виробничі майстерні, дендропарк, лісорозсадник, теплиця, сучасний спортивний комплекс, гуртожитки на 420 місць, їдальня на 150 місць. Для забезпечення навчального процесу обладнано 54 аудиторій та лабораторій, 4 комп’ютерних класи, бібліотека та читальний зал. Створена електронна бібліотека, підключений швидкісний інтернет, як у навчальні корпуси, так і у гуртожитки.

За 90 років своєї діяльності навчальний заклад підготував понад 22 тисяч спеціалістів. Наш коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів на денній та заочній формах навчання. Контингент студентів складає понад 1100 осіб.

У 50-х роках заснований історико-краєзнавчий музей «Природи і побуту Полісся», що є відомим не тільки в районі, а й за його межами. За успіхи у формуванні та збереженні музейного фонду України, 2008 року йому було присвоєно звання «Зразковий музей».

Навчальний заклад готує молодших спеціалістів за спеціальностями (освітніми програмами):

205 Лісове господарство (ОП • «Лісове господарство»; ОП• «Мисливське господарство»;

ОП• «Лісозаготівля та первинна обробка деревини»; ОП• «Обробка деревини»);

206 Садово-паркове господарство (ОП• «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»);
208 Агроінженерія (ОП• «Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу»);
193 Геодезія та землеустрій (ОП• «Землевпорядкування»);
071 Облік і оподаткування (ОП• «Бухгалтерський облік»).

Відкрита первинна професійна підготовка за такими робітничими професіями:
лісоруб, лісник, верстатник деревообробних верстатів, слюсар-

ремонтник, офісний працівник (бухгалтерія), озеленювач (без ЗНО на базі 11 класів та 9 класів), з наступним продовженням навчання за скороченим терміном.

Для абітурієнтів України відкрито ліцензовані курси до вступу у вищий навчальний заклад. Курси, при вступі в наш навчальний заклад, дають додаткові бали.

Крім здобуття фахової освіти, студенти денної форми навчання, в залежності від спеціальності, здобувають робітничі професії: лісник, лісоруб, верстатник деревообробних верстатів, оператор комп’ютерного набору, озеленювач, водій автотранспортних засобів категорії В, С.

Проводиться додатковий зимовий набір студентів на заочну форму навчання.

На базі коледжу здійснюється підвищення кваліфікації майстрів лісу.

З 2007 року при коледжі відкрито діє навчально – наукова лабораторія: НУБіП України, де випускники коледжу продовжують навчання  за освітнім рівнем «бакалавр» за спеціальностями  Лісове господарство і Агроінженерія; з 2014 року ЖНАЕУ, де навчаються студенти за спеціальностями «Лісове господарство», «Економіка і оподаткування», «Геодезія та землеустрій».