Шлях до майстерності педагога

Одним з пріоритетних напрямів методичної роботи  коледжу  є  становлення молодого педагога, здатного на рівні сучасних вимог здійснювати освітню діяльність.

З метою сприяння адаптації молодих викладачів у колективі, їхньому самоствердженню й професійному становленню, підвищенню фахового рівня, опановуванню новими знаннями, методикою та технологією навчання в коледжі розпочато заняття в школі фахового зростання молодих викладачів.

На першому занятті, яке відбулося 03 вересня 2021 р., розглянуті питання: 1) Самодіагностика та діагностика утруднень, 2) Ознайомлення  із системою роботи у коледжі, основними нормативними документами з питань освіти, 3) Типи занять. Структура лекційних, практичних, семінарських занять. Підготовка викладача до проведення заняття.

Також молоді викладачі були ознайомлені із порядком заповнення журналу навчальних занять, із технологією складання робочої програми, навчально-методичної карти заняття та індивідуального плану роботи.

 

Методист Мойсієнко Л. І.