Удосконалення освітньої діяльності

21-22 квітня 2021 року на базі Новоград-Волинського промислово-економічного коледжу відбулася  Міжрегіональна науково-практична конференція на тему: Інформаційно-інтерактивні технології як засіб удосконалення освітнього процесу».  В  конференції  взяли участь викладачі ком’ютерних   дисциплін закладів вищої та фахової передвищої освіти 8 областей України. Коледж на конференції представляли викладачі Мойсієнко Л. І., Павлюк О. П., Плашенко О. М.

В ході конференції відбувся змістовний обмін досвідом впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів освіти.  Основну увагу було приділено  використанню інформаційно-комп’ютерних технологій для вдосконалення освітньої діяльності, зокрема впровадженню сучасних платформ та програмних рішень для формування професійної компетентності здобувачів освіти, управління проєктами, обліку успішності та відвідування занять студентами, автоматизації управління освітнім процесом коледжу, організації поточного контролю знань тощо.

На конференції також була представлена науково-методична робота викладачів Малинського фахового коледжу на тему: «Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення комп’ютерних дисциплін».

Леонід Мойсієнко, методист коледжу