Тиждень циклової комісії землевпорядних дисциплін

З 06 березня у коледжі проходить тиждень циклової комісії землевпорядних дисциплін. Розпочалися заходи з виставки стінгазет здобувачів освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій на тему: «Моя професія землевпорядник» та оголошенням мистецького конкурсу “Землі належать їх власникам, але ландшафт належить тим, хто вміє це цінувати” присвячений Міжнародному дню Землі, який триватиме до 17 березня.

Продовженням другого дня тижня стала робота відкритого засідання наукового гуртка «Геодезист», керівником якого є Лафренко М.І., де було проведено презентацію роботи з геодезичними приладами та інструментами, найактивнішими були студенти груп ЗВ 21. На базі циклової комісії землевпорядних дисциплін діють різні наукові гуртки, а саме «Землевпорядник», «Сучасний землеустрій» та «Інформаційні технології», керівниками яких є досвідчені викладачі.

Помітною подією для здобувачів освіти 1-го курсу спеціальності 193 Геодезія та землеустрій була презентація компонентів обов’язкових навчальних дисциплін ОПП «Землевпорядкування», методичних розробок з навчальних дисциплін, особистих досягнень викладачів циклової комісії та виставка в бібліотеці літератури за спеціальністю.

09 березня відбулась олімпіада з геодезії серед студентів IІ-IV курсів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.

Провела олімпіаду викладач спецдисциплін Бернацька Л.А. Після проведення всіх етапів олімпіади були визначені переможці, ними стали: І місце – Ростислав КОНОНЕНКО ЗВ31, ІІ місце – Оксана САВЧЕНКО ЗВ31 та ІІІ місце – СИЧЕВСЬКИЙ Ярослав ЗВ31. Студенти мали можливість визначити свій рівень знань та фахової підготовки під час олімпіади з навчальної дисципліни «Геодезія».

В рамках тижня циклової комісії землевпорядних дисциплін 10 березня проведено День відкритих дверей та презентація спеціальності 193 Геодезія та землеустрій для абітурієнтів. На зустрічі обговорювались проекти робіт випускників коледжу, приводилась демонстрація роботи геодезичних приладів, велись дискусії по всіх питаннях, що стосуються професії Землевпорядника. Сучасна молодь завжди в пошуку цікавих та творчих професій. В сучасних реаліях любов та турбота про рідну землю як ніколи стала важливою та відповідальною. Саме професія Землевпорядника спрямована виховати справжнього господаря на своїй, рідній землі, адже землевпорядники – можуть стати конкурентоспроможними фахівцями у багатьох сферах, ОПП «Землевпорядкування» завжди вирізнялася серед інженерних спеціальностей своєю різноплановістю. Тож, шановні випускники 9 -11 класів, запрошуємо вас здобути якісну та престижну освіту за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій ОПП «Землевпорядкування» у Малинському фаховому коледжі.

Людмила БЕРНАЦЬКА, голова циклової комісії землевпорядних дисциплін