Спільне засідання студентів ОС Бакалавр та викладацького складу кафедри

14 лютого відбулося спільне засідання представників студентського колективу з груп ОС Бакалавра та професорсько-викладацького складу кафедри по обговоренню питань щодо  актуальних проблем в лісовому господарстві, а також питань щодо соціокультурних вимірів сучасного українського суспільства. Наразі важливим стало також питання щодо участі в Міжнародній конференції на тему: «Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку», яка буде проведена на базі коледжу. Було запропоновано ряд тем для планування по написанню статей і підготовки виступів на конференції 26 березня 2020 року.

Сахнюк В.В., завідувач відділення