Реалізація принципів академічної доброчесності – вектор якості освітнього процесу

Центр забезпечення якості освіти продовжує доносити здобувачам освіти Малинського фахового коледжу ідеї популяризації академічної доброчесності. Керівник центру Світлана Реус провела зустріч із студентами спеціальності Геодезія та землеустрій. Актуальні питання зібрання – ознайомлення з поняттям академічної доброчесності, змістом основних її принципів та механізмами їх реалізації під час навчальної та наукової діяльності.

Дотримання  принципів академічної доброчесності є багатофакторним явищем, в який включені викладачі та здобувачі, і тому залежить від всіх учасників освітнього процесу, а їх реалізація сприятиме підвищенню рівня якості освітнього процесу.

Світлана Реус