Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації

Провідну роль у становленні особистості відіграє педагог – лідер, який здатний розкрити творчий потенціал здобувача освіти, вміє організувати інтерактивне навчання, зацікавити, показати практичне застосування отриманих знань, виробити та розвивати їхні уміння та навички. Життя визначило нову роль викладача – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії.

Для виконання покладених на викладача функціональних обов’язків на сучасному етапі розвитку суспільства, необхідна системна, неперервна робота над підвищенням ділової кваліфікації.

Постановою КМ України від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» передбачене щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів вищої і фахової передвищої освіти в обсязі не менше 30 годин.

Згідно укладеного договору  з Національним університетом біотехнологій і природокористування України з 22 березня розпочалися тижневі дистанційні заняття з підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу за 30-годинною програмою на тему: «Використання ІКТ в освітньому процесі:  Інструменти дистанційного навчання».

Програмою навчання передбачено ознайомлення слухачів з ресурсним та інструментальним забезпеченням навчання в умовах дистанційної освіти; вивчення технічних та організаційні аспектів проведення онлайн занять з використанням платформ Webex Meetings, Zoom, О365; використання сервісів системи Google; використання Microsoft Teams та онлайн сервісів Microsoft для організації дистанційного навчання. Також педагогічні працівники коледжу прослухають лекцію, присвячену технологіям забезпечення інклюзивної освіти.

Отримані знання розширять теоретичну підготовку педагогів коледжу в питаннях використання ІКТ технологій, які особливо актуальні в умовах впровадження дистанційного та змішаного навчання.

                                                       Методист  Л. Мойсієнко