Підвели підсумки, визначили нові завдання

25 січня відбулося чергове засідання педагогічної ради коледжу, під час якого розглянуті наступні питання: 1) Про підсумки навчально-методичної і виховної роботи в І семестрі 2022-2023 н. р. та завдання педагогічного колективу на ІІ півріччя; 2) Стан та напрями вдосконалення практичного  навчання в умовах використання технологій дистанційного навчання; 3). Стан безпеки учасників освітнього процесу.

Доповідачі та виступаючі члени педагогічної ради відмічали, що попри складні умови, в яких здійснюється освітній процес, навчальні плани і програми І семестру виконані в повному обсязі. Учасники освітнього процесу вдосконалюють методику та організацію освітньої діяльності в режимах дистанційного та змішаного навчання. Викладачі підвищують свою кваліфікацію згідно планів коледжу, впроваджують методики компетентнісного навчання, використовують сучасні технології дистанційного навчання для підтримки освітнього процесу в онлайн-режимі. В освітньому процесі успішно використовується платформа  lCloud, сервіси системи  Google, соціальні мережі та інші інструменти дистанційного навчання.

Значна увага приділяється питанням національно патріотичного виховання молоді, розширення волонтерської діяльності, пошуку шляхів вдосконалення практичного навчання в умовах використання дистанційного та змішаного режимів навчання, безпеки учасників освітнього процесу.

За результатами обговорення підсумків навчально-методичної та виховної роботи в І семестрі поточного навчального року, визначені  завдання на ІІ семестр. Прийняті рішення, що спрямовані на забезпечення виконання освітньо-професійних програм, вдосконалення освітнього процесу відповідно до вимог часу та умов сьогодення.

Леонід Мойсієнко, методист