Психологічна готовність до професійної діяльності бакалаврів за спеціальності 

«Лісове господарство»

    09.05.2023р.- практичним психологом Малинського фахового коледжу  було проведено інформаційну бесіду зі студентами на тему: «Психологічна готовність до професійної діяльності».

 Людина приходить у цей світ з однією метою – жити. Тому її життя стає формою, реалізацією, розвитком, проявленням краси сутності її душі. 

    Пошук сенсу існування, за словами В. Франка, – це «рушійна сила життя людини», але аж ніяк не «вторинна раціоналізація» інстинктивних потягів. Цей сенс унікальний і специфічний, бо мусить і може бути знайденим лише самою людиною, тільки тоді він набуде значущості».

   Мета життя людини полягає у свободі її духу. Сенс життя людини не можна шукати поза самим її життям, воно завжди пов’язане з пошуком самого себе. Правильно визначити зміст свого життя – це й значить знайти самого себе.

   Кожен обирає свій шлях сам і наполегливо прямує до досягнення мети. Тому було проведено інформаційну бесіду з тестовими завданнями для визначення рішучості у прийнятті правильного рішення щодо професійного  вдосконалення власних можливостей.

    Професія лісника – одна з найдавніших, і найбільш значущих у справі лісової охорони.

    Ліс пов’язаний з історією, культурою і побутом нашої країни, він значною мірою творіння рук людини, яка вирощує, оберігає та за ним доглядає. Люди, які займаються цією клопіткою справою, звуться лісниками.

   Отже, праця лісника важка та відповідальна.

   Психологічна готовність має містити запас професійних знань, умінь і навичок, риси особистості: переконання, інтереси, професійну пам’ять, мислення, увагу, працездатність, емоційність.

   Керуючись вище вказаними умовами праці зі студентами було проведено інформаційно-корекційну бесіду на тему «Психологічно адаптаційна готовність до умов роботи в напруженій обставині», де було використано ряд вправ на подолання емоційного контролю. Вдосконалення саморозвитку для продуктивної роботи та успішного виконання професійних функцій. Ознайомлення з основними правилами прийняття на роботу та проведення ряду вправ для вирішення конфліктних ситуацій в колективі.

Практичний психолог: І.В. Лук’янчук