Професійний розвиток – процес першорядної важливості

Сучасний світ напрочуд стрімкий та динамічний. Кожного дня з’являються нові винаходи, створюються корисні ресурси та програми, здійснюються наукові відкриття. Енциклопедизм та «знання всього на світі» все більше втрачають свою актуальність. Головним же стає вміння знаходити потрібну інформацію, швидко пристосовуватися до змін та навчатися впродовж життя.

Необхідність постійного професійного та особистісного розвитку нині стала характерною рисою для більшості професій. А особливо цього потребує педагогічне співтовариство. Адже, щоб молоде покоління здобувало якісну освіту, педагоги мають розуміти сучасні освітні тренди, володіти необхідними технологіями та постійного підвищувати свій професійний рівень.

Закон України «Про освіту» зазначає, що підвищення кваліфікації – це набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань. Згідно з чинним законодавством, педагоги закладу фахової передвищої освіти повинні постійно підвищувати свою кваліфікацію. Для цього навіть встановлено чітку норму – не менше 150 годин протягом 5 років, при цьому не менше 30 годин – щорічно.

З 23 по 27 березня всі педагогічні працівники коледжу проходять підвищення кваліфікації за 30-годинною програмою дистанційного навчання на базі ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів та природокористування України. Тема навчання – «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Викладачі коледжу мають можливість дистанційно прослухати лекції, прийняти участь у відеоконференціях провідних фахівців з питань психології, педагогіки та методики освітньої діяльності одного з кращих університетів України.

Самостійна робота кожного слухача курсів над обраною темою сприятиме підвищенню професійних знань з  відповідних навчальних дисциплін. 

Від успішного та постійного підвищення кваліфікації викладача, без перебільшення, виграють усі: і педагоги, здобувачі освіти, їх батьки і держава загалом. Адже коли педагог є висококваліфікованим та спрямовує свою роботу на втілення інновацій, студенти і учні можуть отримувати якісну освіту, яка дозволить їм реалізувати себе у житті. А отже, приносити користь своїй родині, державі та людству взагалі.

                            Мойсієнко Л.І., методист коледжу