Програма акредитаційного онлайн-візиту

ПРОГРАМА акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Лісове господарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (справа №1770/АС-21) за спеціальністю 205 «Лісове господарство» в Малинському лісотехнічному коледжі (фаховому коледжі) з 25 по 27 жовтня 2021 р.