Презентації вибіркових дисциплін

Ліс в розумінні багатьох – це єднання флори та фауни; сукупність дерев, чагарників і тваринного світу, але необхідно не забувати про те, що лісове господарство є однією з важливих складових частин економіки країни та району.
Пріоритетними завданнями у діяльності лісового господарства є збереження та раціональне використання лісових ресурсів, збереження біорізноманіття, збільшення площі лісів у державі.
Мало хто розуміє тривалість вирощування лісів, перевагу їх екологічного значення над сировинним, необхідність збереження і планомірного примноження лісових багатств в інтересах не тільки нинішніх, а й майбутніх поколінь.
Не всі здатні оцінити роботу лісників, не знають, які великі і складні завдання виконують вони, як важко вирощувати ліси і захисні лісонасадження.
Для вирішення всіх задач, які поставлені перед спеціалістами лісової галузі, потрібно вчитись і оволодівати сучасними знаннями. Для цього 16-17 лютого 2022 року відбулась презентація вибіркових дисциплін для студентів спеціальності 205 Лісове господарство освітньо-професійної програми «Лісове господарство». Викладачі, у вигляді відеопрезентацій, ознайомили студентів із метою, завданнями та компетентностями, які вони здобудуть після вивчення дисциплін. Вибір не тільки дисципліни, але й викладача тепер стоїть перед нашими здобувачами освіти.

Голова циклової комісії лісогосподарських
та садово-паркових дисциплін Світлана СТАСЮК