Презентація вибіркових  компонент за  ОПП «Бухгалтерський облік»

       27 лютого в онлайн форматі на платформі ZOOM відбулась зустріч здобувачів освіти з викладачами спеціальних дисциплін, щодо презентації вибіркових дисциплін за спеціальністю 071 Облік і оподаткування ОПП Бухгалтерський облік. Студенти мали можливість ознайомитись з переліком вибіркових дисциплін, переліком компетентностей, які вони отримають в результаті вивчення запропонованих дисциплін за своєю спеціальністю. В результаті перегляду презентацій та діалогу з викладачами, здобувачі освіти мали можливість познайомитись з новими дисциплінами, які їм запропонували для вибору, побачити, якими компетентностями вони зможуть оволодіти, які переваги різних дисциплін, де зможуть застосувати отримані знання в практичній діяльності.  Студентам для вибору було запропоновано 10 дисциплін за спеціальністю, з яких вони повинні будуть  обрати 3 дисципліни. Маємо надію, що серед запропонованих дисциплін майбутні фахівці оберуть саме ті дисципліни, які їм допоможуть в майбутній професійній діяльності. 

Тож вдалого вибору шановні здобувачі освіти.

Голова ЦК Ніна МЕЛЬНИЧЕНКО