Презентація вибіркових дисциплін

Відповідно організації освітньої діяльності у коледжі та Положенню про освітньо-професійні програми Малинського фахового коледжу, студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, з метою здійснення індивідуальної траєкторії здобуття освіти, здійснюють вибір освітніх компонентів (дисциплін) за спеціальністю та широкого вибору – за уподобанням. Індивідуальна траєкторія становить 25% від загальної кількості кредитів на весь період навчання.

30 березня 2023 року було проведено вибір дисциплін серед студентів І та ІІ курсів, які вступили до коледжу на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Студентам перших курсів необхідно було вибрати 6 дисциплін із 18 запропонованих , надані вибіркові дисципліни за спеціальністю, а студентам других курсів – 4 дисципліни із 12 ( за спеціальністю) та 2 дисципліни із 12 за уподобанням.
Викладачі презентували вибіркові дисципліни для студентів-бакалаврів.

Олена ШЕМЕТ, методист коледжу