Правила отримання соціальної стипендії в 2020 році

Для отримання соціальної стипендії студенти першого курсу (які зараховані на бюджетну основу, за регіональним замовленням) звертаються до навчального закладу і подають до 02.09.20 р.:

Діти-сироти та діти, позбавлених батьківського піклування:

 1. Заява*
 2. Копія паспорта
 3. Копія свідоцтво про народження дитини
 4. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
 5. Копія студентського квитка
 6. Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування
 7. Копію свідоцтва про смерть батьків

 Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій (АТО):

 1. Заява*
 2. Копія паспорта
 3. Копія свідоцтво про народження дитини
 4. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
 5. Копія студентського квитка
 6. Копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка
 7. Довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги

Діти-інваліди та  особи з інвалідністю І-ІІІ групи:

 1. Заява*
 2. Копія паспорта
 3. Копія свідоцтво про народження дитини
 4. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
 5. Копія студентського квитка
 6. Копію посвідчення
 7. Копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років та копію довідки медико-соціальної експертизи

Студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

 1. Заява*
 2. Копія паспорта
 3. Копія свідоцтво про народження дитини
 4. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
 5. Копія студентського квитка
 6. Довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги

 

Копії в 2-х екземплярах+2 папки швидкозшивач

*зразки заяв можна отримати та заповнити в 17 аудиторії \навчальний відділ\