Педагогічне спілкування

Педагогічне спілкування

Найяскравіше особистість розкривається у спілкуванні. «Скажи мені що-небудь, щоб я тебе побачив», – звертався давньогрецький філософ Сократ до своїх учнів. У всі часи педагога-майстра вирізняє вміння налагоджувати педагогічне спілкування зі студентами, учнями та колегами, досягати взаєморозуміння з ними та вести за собою.

Педагогічне спілкування – це форма комунікативної взаємодії педагога  з підопічними, їхніми батьками, колегами, в якій реалізуються наперед визначені педагогічні функції та яка спрямована на інтелектуально особистісне зростання здобувачів освіти.

Темі педагогічно спілкування був присвячений круглий стіл, що відбувся у коледжі 16 червня дистанційно, на платформі Zoom, за участю викладачів коледжу.

У вступному слові заступник директора з навчальної роботи Ковальчук Л. О. наголосила, що найважливішою складовою педагогічної компетентності викладача є здатність організувати ефективне педагогічне спілкування. Адже в процесі спілкування проявляються професіоналізм педагога, його педагогічна майстерність і комунікативні уміння. Педагогічна діяльність ґрунтується на спілкуванні зі студентами та учнями. А вміння майстерно організувати його, урахувавши особистісні якості здобувачів освіти, знання правил та вимог педагогічного спілкування – головне завдання кожного педагога.

Виступи доповідачів Бутилєвої Ю.В, Мойсієнка Л.І., Шемет О.І., Гирі О.В., відповідно, про стилі та моделі спілкування педагога, етику взаємовідносин у системі «викладач-студент (учень)», взаємодію куратора групи з навчальною частиною та батьками здобувачів освіти з питань успішності та побуту, формування позитивного іміджу педагогічного працівника викликали жваву дискусію та обговорення.

Загалом учасники круглого столу зійшлися на  думці про те, що встановлення довірливих взаємовідносин співробітництва та співтворчості між викладачем і студентом визначає успіх навчання та виховання і є одним із головних обов’язків викладача.

 

Л. І. Мойсієнко, методист коледжу