Ознайомлення здобувачів освіти з політикою, стандартами та процедурами академічної доброчесності

Ознайомлення здобувачів освіти з політикою, стандартами та процедурами академічної доброчесності у Малинському фаховому коледжі.

Під таким девізом відбулась зустріч Фучила Ярослава, завідувача кафедри та гаранта програми ” Лісове господарство” із здобувачами освіти.
На зустрічі жваво обговорювались питання щодо компетентностей, якими повинен володіти майбутній фахівець та розглянули питання акпдемічної доброчесності.

Реус Світлана, методист коледжу