Обговорили вдосконалення змісту освітньої діяльності

18 квітня 2023 р. відбулося чергове засідання педагогічної ради коледжу, під час якого розглянуті і затверджені освітньо-професійні програми, навчальні плани здобувачів  освітнього ступеня «бакалавр» та освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» на 2023/2024 навчальний рік; обговорено стан роботи з фізичного виховання,  формування здорового способу життя студентів коледжу; відбувся обмін досвідом використання технологій дистанційного навчання в освітній діяльності  викладачів кафедри та циклових комісій.

Під час засідання також були розглянуті і затверджені  Правила прийому до коледжу у 2023 році, проаналізовано стан профорієнтаційної роботи та намічені шляхи підвищення її ефективності.