ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОПП «ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ»

Сьогодні, 23 лютого 2024 року, відбулося засідання Програмної ради по розгляду та обговоренню проєкту освітньо-професійної програми «Землевпорядкування» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій Малинського фахового коледжу за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» на платформі Zoom.
В роботі взяли участь представники академічної спільноти, роботодавці, голови циклових комісій МФК, викладачі групи забезпечення ОПП, випускники минулих років та здобувачі освіти випускного курсу спеціальності 193 Геодезія та землеустрій. Під час зустрічі було обговорено рецензії-відгуки від роботодавців, здобувачів освіти, випускників та розглянуто пропозиції академічної спільноти та групи забезпечення.
Про результати опитування було також заслухано керівника центру внутрішнього забезпечення якості освіти Світлану РЕУС. Учасники активно і плідно попрацювали, обговорили всі зміни та уточнення, а зібрана інформація (відгуки, пропозиції) слугували основою для удосконалення змісту для якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою «Землевпорядкування».

На засіданні розглянули та одноголосно схвалили проєкт ОПП «Землевпорядкування» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 Архітектура будівництво освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

Людмила БЕРНАЦЬКА,
голова циклової комісії землевпорядних дисциплін