Обговорення освітньо-професійної програми « Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу»

10 лютого 2022 року на засіданні  циклової комісії механічних дисциплін Малинського фахового коледжу була організована  та  проведена онлайн зустріч зі стейкхолдерами  з метою  обговорення  проєкту освітньо-професійної програми Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу.

В заході прийняли участь розробники освітньо-професійної програми, викладачі циклової комісії, здобувачі освіти та стейкхолдери.

Серед запрошених гостей були присутні  Онищенко Володимир Борисович – кандидат технічних наук, доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка НУБіП України;  Севрук Ігор Олегович -начальник транспортного цеху ДП «Малинське лісове господарство».

Учасники зустрічі обмінялися думками щодо змісту освітньо-професійної програми, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних та висококваліфікованих механіків, здатних достойно конкурувати на ринку праці.

Зокрема, Онищенко  Володимир Борисович акцентував увагу  на необхідності вивчення вибіркових дисциплін аграрного спрямування, IT-технологій,  іноземної мови,  набуття майбутніми випускниками вміння застосовувати отримані в ході навчання знання на практиці. 

Зустріч пройшла цікаво, плідно та була  корисною як для викладачів та здобувачів освіти, так і для стейкхолдерів.

Голова циклової комісії механічних

дисциплін Деняченко М.І.