На порозі – атестація педагогічних працівників

Відповідно до статті 59 Закону України «Про фахову передвищу освіту» педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються або підтверджуються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

Основною метою проведення атестації в коледжі є вдосконалення освітнього процесу,  активізація творчої професійної діяльності педагогічних працівників, стимулювання  безперервної фахової освіти, вивчення і впровадження кращого педагогічного досвіду, підвищення відповідальності за результати своєї роботи.

Відповідно до план-графіку роботи атестаційної комісії коледжу протягом жовтня-лютого поточного навчального року робочі групи з числа  членів атестаційної комісії вивчали рівень професійної діяльності своїх колег, надавали методичну допомогу з питань підготовки до атестації.

11 березня 2021 року відбулося в дистанційному режимі засідання семінару підвищення методичної та психолого-педагогічної майстерності на тему: «Вдосконалення методичної роботи. Обмін досвідом роботи» , під час якого працівники коледжу  Бондарук І. В., Деняченко М. І., Пернарівська Т. А., Євстаф’єв В. О., Реус С. В., Фещенко В. П., Яценко Ю. С., Лафренко М.І., Лахно С.Г., Павленко Н.О., Гловацький Р.М., Татур В.М., Фучило Я.Д., Каркуленко А.М., які атестуються, презентували результати освітньої діяльності та свої методичні напрацювання.

В ході семінару методист коледжу Мойсієнко Л.І. виступив з доповіддю на тему: «НМК дисциплін в умовах використання технологій дистанційного навчання: структура, стан  розробки, шляхи вдосконалення», в якій проаналізував стан розробки комплексів методичного забезпечення дисциплін  спеціальностей коледжу та окреслив напрями подальшого вдосконалення методичної роботи з використанням освітньої платформи lCloud та сервісів системи Google.

     Методист Мойсієнко Л.І.