НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Студенти освітнього ступеня бакалавр спеціальності 205 лісове господарство, під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук, доцента Левченко Валерія Борисовича здійснили закладку пробних площ з метою проведення дендрохронологічного моніторингу лісових деревостанів в умовах Слобідського лісництва Державного підприємства Малинське лісове господарство. В процесі проведення моніторингу, студенти вивчали ступінь ураження пристигаючих і стиглих деревостанів сосни звичайної верхівковим та шестизубчатим короїдами, а також кореневою губкою сосни звичайної. На дослідних ділянках визначали накопичення сухої горючої речовин, що передбачено тематикою науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за темою: «Лісопатологічний і пірологічний стан лісових та лісоаграрних ландшафтів Центрального Полісся в контексті змін клімату в умовах радіоактивного забруднення грунтів», номером державної реєстрації 0121U113273.

Левченко Валерій, викладач