Марченко Оксана Володимирівна

Марченко Оксана Володимирівна 
Викладач

Дата народження: 1982р.н.

Освіта: Закінчила Ніжинський державний педагогічний університет у 2004р.

Працює в коледжі з 2004р.

Викладає предмети: біологія, географія, ботаніка

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: Спеціаліст вищої категорії

Працює над педагогічною проблемою «Розвиток пізнавальних інтересів студентів на уроках біології»

Навчально – методична робота:

Публікації:

1)Марченко О.В. Водні ресурси Житомирської області та соціально-географічні аспекти їх досліджень

Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку:матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, МЛТК,23.03. 2017 

2)Марченко О. В. Стан радіоактивного забруднення річок Житомирської області Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, МЛТК, 22.03.2018 

3) Марченко О.В., Матер’ян Т.М. Характеристика рекреаційної діяльності Житомирської області

Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,  МЛТК, 28.03.2019 

4)Марченко О.В.  Адаптації мохоподібних до умов природного середовища  Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, МЛТК, 26.03.2020 

5) Марченко О.В., Вечірко Л.П. Значення біорізноманітності на сучасному етапі розвитку суспільства

Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку:матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції, МЛТК, 25.03.2021 

6) Марченко О.В. Дослідження герані криваво- червоної (Geranium Sanguineum L.) флори Полісся. Лісовирощування: Історична та інноваційна діяльність у галузі л/г: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Овруч: 15.11. 2019 

Методичні розробки:

  1. Марченко О.В.  Конспект лекцій з дисципліни «Морфологія рослин»(спеціальність 205 Лісове господарство ОПП Лісове господарство), вид-во МЛТК
  2. Марченко О. В. Фізіологія рослин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (спеціальність 205 Лісове господарство ОС «бакалавр»), вид-во МЛТК
  3. Марченко О.В. Фізіологія рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт (спеціальність 205 Лісове господарство ОС «бакалавр»), вид-во МЛТК
  4. Марченко О.В. Ботаніка. Конспект лекцій (спеціальність 205 Лісове господарство ОС «бакалавр»), вид-во МЛТК
  5. Марченко О.В. Ботаніка. Методичні рекомендації для навчальної практики  з ботаніки» (спеціальність 205 Лісове господарство ОС «бакалаври»), вид-во МЛТК
  6. Марченко О.В. Ботаніка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (спеціальність 205 Лісове господарство ОС «бакалавр»), вид-во МЛТК
  7. Марченко О.В. Природно-заповідна справа. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. (спеціальність: 205 Лісове господарство ОС «бакалавр»), вид-во МЛТК
  8. Марченко О.В. Методична розробка «Голонасінні та їх значення в утворенні лісів» (спеціальність 205 Лісове господарство ОС «бакалаври»), вид-во МЛТК
  9. Марченко О.В. Методична розробка «Покритонасінні» (спеціальність 205 Лісове господарство ОС «бакалаври»), вид-во МЛТК

Посібники:

  1. Марченко О.В. Ботаніка: навч. посібн., Вид-во МЛТК, 156 с.

Керівництво постійно-діючим студентським науковим гуртком «Природничий»