Левченко Валерій Борисович

Дата народження:  27.11.1974 р.
Освіта: Державна агроекологічна академія України , 1998 р.
Кваліфікація:
вчений-агроном
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни):
Охорона лісів від пожеж, Лісова меліорація,
Основи гідротехнічної меліорації лісових земель

Науково-методична робота: 

Є автором ряду наукових та методичних праць, зокрема:

 1. Левченко В. Б. Вплив едафічних та фітопатогенних факторів на продуктивність лісів Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2013. – №1 (36), Т.1. – С. 229 – 243.
 2. Левченко В. Б. Фітопатологічна та ентомологічна характеристика насаджень сосни звичайної в лісових масивах Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2014. – №1 (39), Т 1. – С. 55 – 62.
 3. Левченко В. Б. Збереження біологічного різноманіття цінних лісорослинних екоценозів Житомирського Полісся. / Валерій Левченко, Юлія Остапчук, Ігор Шульга. // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету – 2014. – №1 (33). – С. 167 – 169.
 4. Левченко В. Б. Оптимізація створення лісових культур в різних категоріях лісокультурних площ Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного Університету. – 2014. – №2. – С. 7-9.
 5. Левченко В. Б., Шульга І. В., Шкатула В. П., Романюк А. А. Лісова пірологія з основами гасіння лісових пожеж. Підручник для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня: «Молодший бакалавр», «Бакалавр», та першого наукового ступеня вищої освіти «Магістр» / За ред. кандидата с.-г. наук, доцента В. Б. Левченко: – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2021 р. – 274 с.
 6. Левченко В. Б., Шкатула В. П., Романюк А. А. Лісова таксація. Навчально – практичний посібник для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» освітньо-професійних ступенів: «Фаховий молодший бакалавр», «Молодший бакалавр», першого рівня вищої освіти «Бакалавр», другого рівня вищої освіти «Магістр» / За ред. кандидата с.-г. наук, доцента В. Б. Левченко: – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2021 р. – 100 с., іл.

Публікації за напрямом

 1. Левченко В. Б., Шульга І. В. Болота як саморегулююча система в природі. / Innovativesolutionsinmodernscience. № 7(7), (Scopus). Dubai-C. 98-115.
 2. Levchenko V. B., Shulga I. V., Zalewski R. A. Entomologizes factory in the process of spreading common pine root sponge under the conditions of ship timber forestry of state enterprise “Zhytomyr Forestry” // B. Levchenko, I. V. Shulga, R. A. Zalewski / Innovative solutions in modern science – 2018. – № 1(20), (Scopus).Dubai-2018.s. 16 – 32.
 3. Levchenko V. B., Shulga I. V., Zalevky R. A., Bezverkha L. M. Influence of climatic conditions on the state of fire hazard in forest edatopas of Zhytomyr Oblast Department of Forestry and Hunting and forecast of changes in climatic conditions for the period up to 2050. // B. Levchenko, I. V. Shulga, R. A. Zalewski, L. M. Bezverkha / Innovative solutions in modern science – 2018. – № 8 (27), (Scopus).Dubai-2018.s. 27 – 53.
 4. Levchenko V. B., Shulga I. V., Zalevky R. A., Bezverkha L. M. Influence of climatic conditions on the state of fire hazard in forest edatopas of Zhytomyr Oblast Department of Forestry and Hunting and forecast of changes in climatic conditions for the period up to 2050. // V. B. Levchenko, I. V. Shulga, R. A. Zalewski, L. M. Bezverkha / Innovative solutions in modern science – 2018. – № 8 (27), (Scopus). Dubai-2018. s. 27 – 53.
 5. Levchenko V. B., Shulga I. V. Perspectives of lisotathological monitoring by materials of resistance of fusion scanning of forests by the example of Zhytomir regional management of forest and horticultural holding. // V. B. Levchenko, I. V. Shulga / Innovative solutions in modern science – 2019. – № 2 (29), (Scopus).Dubai-2019. 15 – 45.
 6. Левченко В. Б., Романюк А. А. Математична модель гідрофізичних процесів в лісових болотних екоценозах Житомирського Полісся. // В. Б. Левченко, А. А. Романюк / Науковий огляд. – 2019. – №6 (59), (Scopus). Київ-2019. С. 13-27.
 7. Levchenko V. B., Rusetskaya N. M., Navolnieva D. R. Ecological and forest features of Zhytomyr. Scientific journal Innovative solutions in modern science. (2019). No. 9(36), Dubai, (Scopus). S – 17-49.
 8. Levchenko V. B., Shulga I. V., Romanyuk A. A., Bezverkha L. M. Use of remote geoinformation technologies for forest pathologymonitorin in the Zhytomyr Polissya. Scientific journal Innovative solutions in modern science. (2020). No. 2 (38), Dubai, (Scopus), S. 21-45.
 9. Levchenko V. B., Martenuk G. M., Pasichnyk I. O., Maksymova T. M. Pathological process of root sponge of pine in the conditions of forest edatops and climate change state enterprise «Zarichanske forestry». Paradigm of knowledge № 5(43), 2020. Frankfurt, Germany, (Scopus), S. 24-45.
 10. Levchenko V. B., Shulga I. V., Nemerytska L. V., Zhuravska I. A., Romanyuk A. A. Organization and monitoring of forest pests with the use of pheromones in the cjnditions of the state enterprise «ZARICHANSKE FORESTRY». DOI 10.26886/2414-634X.1(45)2021.4 Innovative Solutions In Modern Science № 1(45), 2021. City Buffalo, State of New York, (GOOGLE SCHOLAR), S. 60-81.
 11. Hurzhii R. V., Yavorovskyi P. P., Sydorenko S. H., Levchenko V. B., Tyshchenko O. M., Tertyshnyi A. P., Yakubenko B. Y. Trends in forest fuel accumulation in pine forests of Kyiv Polissya in Ukraine. DOI: 10.2478/ffp-2021-0013. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2021, Vol. 63 (2), (Scopus), S. 116-124.
 12. Левченко В. Б., Шульга І. В. Досвід створення культур сосни звичайної та ялини звичайної в умовах радіоактивного забруднення лісогосподарських підприємств Житомирської області. / Науково-теоретичний збірник. Вісник ЖНАЕУ Випуск №1 (55), т 3. 2016 р. С. 201 – 209.
 13. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Вплив едафічних факторів на продуктивність лісів в умовах ДП „Малинське лісове господарство” Житомирської області // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський // Агропромислове виробництво Полісся. – 2016. – №9. – С. 40-46.
 14. Левченко В. Б., Шульга І. В. Чисельність бобра річкового в умовах Поліського біосферного заповідника // В. Б. Левченко, І. В. Шульга // Збалансоване природокористування. – 2016. – №4. – С. 75 – 79.
 15. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А., Коломієць В. І., Сохальська Г. В. Досвід проведення спеціальної оцінки умов праці в лісогосподарських підприємствах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський, В. І. Коломієць, Г. В. Сохальська // Агропромислове виробництво Полісся. – 2017. – №10. – С. 120 – 126.
 16. Левченко В. Б., Шульга І. В. Екологічне оцінювання ареалу золотушника канадського в умовах Житомирського району // В. Б. Левченко, І. В. Шульга // Збалансоване природокористування. – 2017. – №3. – С. 72 – 80.
 17. Левченко В. Б., Шульга І. В., Старунська Л. В. Сертифікація робочих місць з питань охорони праці працівників лісового господарства, як складова частина лісової сертифікації в Україні // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Л. В. Старунська // Агропромислове виробництво Полісся. – 2018. – №11. – С. 134 – 145.
 18. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Екологічні та лісокультурні аспекти науково обґрунтованої технології лісовідновлення в умовах Пилипівського лісництва державного підприємства «Житомирське лісове господарство» // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський / Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. – Вип. 1. – Житомир: ЖАТК, 2019. – с. 53 – 62.
 19. Левченко В. Б., Чернишева Д. С. Моніторинг поширення шкідників хвойних порід в умовах Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство». Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 березня 2020 р.). Житомир: ЖАТК, 2020. С. 72-74.
 20. Левченко В.Б., Чернишева Д.С. Фітопатологічний та ентомологічний моніторинг основних шкідників сосни звичайної в умовах Житомирського Полісся. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів учасників науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів (26 березня 2020 р., м. Малин). – Малин: Вид-во МЛТК, 2020. С. 11-16.
 21. Левченко В.Б., Навольнєва Д.Р. Перспективи розвитку екологічного туризму в умовах Житомирського Полісся. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів учасників науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів (26 березня 2020 р., м. Малин). – Малин: Вид-во МЛТК, 2020. С. 16-24.
 22. Левченко В. Б., Шульга І. В., Безверха Л. М., Харуцька Д. П. Ентомологічний фактор розповсюдження кореневої губки сосни звичайної (Heterobasidium annosum s.str. Bref) в умовах Корабельного лісництва Державного підприємства «Житомирське лісове господарство». Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. – Вип. 2. – Житомир: ЖАТК, 2020. – с. 10-18.
 23. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Старунська Л. В. Моніторинг протипожежного стану в лісових едатопах урочища Чорнобильська пуща та 30-ти кілометровій зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. – Вип. 2. – Житомир: ЖАТК, 2020. – с. 18-25.
 24. Левченко В. Б., Шульга І. В., Максимова Т. М. Вивчення впливу кліматичних змін на стан пожежної небезпеки в лісових екосистемах Житомирського Полісся. Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», червень 2020 року. Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2020. – с. 6-13.
 25. Левченко В. Б., Чернишева Д. С. Лісопатологічний моніторинг хвороб соснових насаджень в умовах Житомирського Полісся. Проблеми ведення та експлуатації лісових і мисливських ресурсів: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професора А.І. Гузія. (Житомир, 25 вересня 2020 р.). Житомир, 2020. – с. 100-101.
 26. Левченко В. Б., Навольнєва Д. Р. Перспективи розвитку екологічного туризму в контексті менеджменту екологічно-орієнтованого лісівництва в умовах водно-болотних угідь урочища Висока Піч ДП «Зарічанське ЛГ». Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку меліорації земель»: [до дня пам’яті доктора географічних наук, про-фесора Литовченка О.Ф.]; (30 листопада 2020 р.): – Дніпро: ДДАЕУ, 2020. – с. 29-30.
 27. Левченко В. Б., Ткаченко М. В., Худаківська К. С. Тенденції та приорітети розвитку лісових болотних едатопів Житомирського Полісся. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів (25 березня 2021р., м. Малин). – Малин: Вид-во МЛТК, 2021. с. 37-44.
 28. Левченко В. Б., Ткаченко М. В., Худаківська К. С., Ковальчук О. В. Особливості відновлення лісів після ураження збудником кореневої губки (H. annosum) сосни звичайної та масштабних лісових пожеж в умовах Житомирського Полісся. Аспекти сталого розвитку лісового, сільського, водного та енергетичного господарств зони Полісся України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 квітня 2021 р.). Житомир: ЖАТК, 2021. с. 30-34.
 29. Левченко В. Б. Вплив лісових екосистем на зміни клімату в умовах Житомирського Полісся. Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 21квітеня 2021 року. Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2021. с. 17-21.
 30. Левченко В. Б., Ткаченко М. В., Ковальчук О. В., Худаківська К. С. Створення стійких культур сосни звичайної як складової природних лісових екосистем в умовах Державного підприємства Зарічанське лісове господарство. Біологічні дослідження – 2021: Збірник наукових праць. – Житомир, ПП “Євро-Волинь”: 2021. с. 201-204.
 31. Левченко В. Б. Вивчення впливу елементів циркуляції атмосфери на лісові болотні екосистеми Житомирського Полісся. «Наукові читання імені В.М. Виноградова»: Матеріали IІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених. 18–19 травня 2021 року – Херсон: 2021. с. 94-98.
 32. Левченко В. Б., Романюк А. А., Остапчук Т. П., Навольнєва Д. Р. Перспективи розвитку екологічного туризму в контексті менеджменту екологічно-орієнтованого лісівництва в умовах урочища Висока Піч ДП «Зарічанське ЛГ». Міжнародна науково-практична конференція «Теперішнє та майбутнє лісів екотону середніх широт», присвячена 180-річчю навчально-наукового інституту лісового i садово-паркового господарства та 95-річчю ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція». 11 червня 2021 року. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ лісового і садово-паркового господарства. Київ, 2021. с. 73-74.
 33. Levchenko V. B., Skomarovska O. V. Group decline of pine stands on former agricultural land under the influence of root root and changing climatic conditions in Zhytomyr Polissia. Forest science: current state, issues, and prospects (URIFFM–90 Years). Proceedings of International Scientific and Practical Conference (23–24 June 2021, Kharkiv, Ukraine). – Kharkiv, Planeta-Print, 2021. p. 199-201.
 34. Gurzhiy R. V., Yavorovsky P. P., Levchenko V. B., Ustimenko Y. I., Sidorenko S. G. Fire prediction: the latest software product for fire danger assessment in the forests of Ukraine. Forest science: current state, issues, and prospects (URIFFM–90 Years). Proceedings of International Scientific and Practical Conference (23–24 June 2021, Kharkiv, Ukraine). – Kharkiv, Planeta-Print, 2021. p. 44-45.

Посібники та підручники

.1 Левченко В. Б. Екологічні аспекти ракетно-ядерного роззброєння в Житомирській області: науков.-практ. посіб. / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016. – 65 с.

 1. Левченко В. Б., Шудренко І. В., Катковський А. В. Основи охорони праці. Практикум для студентів вищих навчальних закладів: навч.-метод. посіб. / І. В. Шудренко, В. Б. Левченко, А. В. Катковський; за наук. ред. І. В. Шудренко. – Видавець: О. О. Євенок, 2017. – 104 с.
 2. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Горопаха М. В., Іванцов П. Д., Коломієць В. І. Навчальний посібник з агролісогрунтознавства для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, М. А. Горопаха, П. Д. Іванцов, В. І. Коломієць; за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка: – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 234 с.
 3. Вакулюк П. Г., Тимошенко М. М., Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Розвиток лісогосподарської справи на Україні. / П. Г. Вакулюк, М. М. Тимошенко, В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський; Навчальний посібник / за ред. к. с.-г. н., проф. П. Г. Вакулюка: – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 212 с.
 4. Левченко В. Б., Романюк А. А., Залевський Р. А., Матяш Г. М. Метеоролгія, агролісокліматологія та основи синоптичного аналізу. / В. Б. Левченко, А. А. Романюк, Р. А. Залевський, Г. М. Матяш; Підручник / за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 304 с.
 5. Левченко В. Б., Шульга І. В., Шкатула В. П., Котков В. І. Світове лісове господарство. / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, В. П. Шкатула, В. І. Котков / за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 302 с.
 6. Левченко В. Б., Шульга І. В., Романюк А. А., Немерицька Л. В., Вишневський А. В., Котков В. І. Лісопатологія з основами моніторингу. / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, А. А. Романюк, Л. В. Немерицька, А. В. Вишневський, В. І. Котков / за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. – 268 с.
 7. Левченко В. Б., Немерицька Л. В., Мартенюк Г. М., Безверха Л. М., Максимова Т. М. Вступ до спеціальності. Агрономія. Підручник для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» / За ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченко: – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. – 396 с.
 8. Левченко В. Б., Немерицька Л. В., Журавська І. А., Безверха Л. М., Романюк А. А. Лісова ентомологія. Навчальний практикум. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2021. – 68 с.

Деклараційний патент.

 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір за №95983 від 11.02.2020 року. Комп’ютерна програма «Прогнозування стану пожежної небезпеки в лісах України на Digitals-платформі». Автор(и) Яворовський Петро Петрович, Гуржій Роман Віталійович, Левченко Валерій Борисович, Устименко Ярослав Іванович, Сидоренко Сергій Григорович, Пузріна Наталія Василівна, Бойко Ганна Олексіївна.

Звіти з наукової роботи

 1. Відповідальний виконавець наукової теми (проекту) за ініціативної тематики: «Вивчення всихання соснових насаджень в суборових умовах та удосконалення заходів захисту в умовах Державного підприємства Житомирське лісове господарство (номер державної реєстрації: (0117U002644);
 2. Відповідальний виконавець наукової теми (проекту) за ініціативної тематики:«Таксаційна оцінка стиглих деревостанів дуба звичайного і сосни звичайної в умовах Державного підприємства Зарічанське лісове господарство» (номер державної реєстрації: 0110U003584).
 3. Відповідальний виконавець наукової теми (проекту) за ініціативної тематики: «Розробка ефективних методів по прогнозуванню та тактики гасіння лісових пожеж в умовах Житомирського Полісся» (номер державної реєстрації 0112U004834