Краснов Володимир Павлович

Дата народження: 17.04.1951 р.
Освіта: Українська сільськогосподарська академія, 1968 р.
Кваліфікація: Інженер лісового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Доктор сільськогосподарських наук, професор
Працює в коледжі: з 2018 року
Викладає предмети (дисципліни):
Основи радіоекології
Науково-методична робота: 

Автор навчальних програм зі спеціальності 205 Лісове господарство ОС  Бакалавр

Публікації за напрямом

 1. Краснов В.П. Динаміка вмісту 137Cs у корі крушини ламкої (Frangula alnus Mill.) у лісах Полісся України /Краснов В.П., Курбет Т.В., Давидова І.В., Шелест З.М., Жуковський О.В., Іванюк І.Д.// журнал «Ядерна фізика та енергетика» № 19 – 2018р. –  с. 258-264.
 2. Краснов В. П., Мельник В. В., Курбет Т. В., Жуковський О. В., Зборовська О. В., Орлов О. О. Динаміка питомої активності 137Cs у конвалії звичайній (Convallaria majalis L.) у лісах Полісся України після аварії на ЧАЕС / Ядерна фізика і енергетика. – Київ: ІЯД НАН України, 2019. – Том 20.3 – С. 278-284.
 3. V. Krasnov, O. Orlov, O. Zhukovskyi, M. Korbut, I. Davydova, V. Melnyk, O. Zborovska. Comparing the radioactive contamination of marsh Labrador tea (LEDUM PALUSTRE L.) over different periods since Chernobyl accident / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv: PC Technology Center, Ukrainian State University of Railway Transport, 2020. – Vol. 5.10(107). – P. 35-43.
 4. Краснов В. П., Орлов О. О., Жуковський О. В., Зборовська О. В., Курбет Т. В., Мельник В. В., Шелест З. М. Радіоактивне забруднення конвалії звичайної (Сonvallaria majalis L.) у лісах Житомирського Полісся / Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2019. – Т. 29(9). – С. 60-64.
 5. Краснов В. П., Орлов О. О., Жуковський О. В., Гулик І. Т., Курбет Т. В., Корбут М. Б., Давидова І. В., Мельник В. В. Зміна вмісту 137Cs у чорниці (Vaccinium myrtillus L.) у лісах Полісся України з часу аварії на ЧАЕС / Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2020. – Т. 30(2). – С. 49-54.
 6. Краснов В. П., Жуковський О. В., Зборовська О. В., Мельник В. В. Радіальний приріст соснових насаджень, створених з різною густотою в Житомирському Поліссі / Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2020. – Т. 30(4). – С. 57-61.
 7. Краснов В. П., Жуковський О. В., Орлов О. О. Вдосконалення методики відбору зразків деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) з метою визначення питомої активності 137Cs / Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2020 – Вип. 136. – С. 126-133
 8. Краснов В.П. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи радіоекології» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» – Малин: Вид-во МФК, 2021. – 50 с.
 9. Краснов В.П.  Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи радіоекології» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство»  – Малин: Вид-во МФК, 2021. – 44 с.

Навчальні посібники

 1. Краснов В. П. Фітоекологія з основами лісівництва / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Суми: «Університетська книга», 2012. – 416 с. – (Навчальний посібник).
 2. Краснов В. П. Фітоекологія / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Херсон: ОЛДШ-ПЛЮС, 2014. – 478 с. – (Навчальний посібник). 
 3.  Краснов В. П. Використання харчових продуктів лісу на територіях, забруднених радіонуклідами / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2019. 84 с. (Навчальний посібник рекомендований Вченою радою ЖДТУ).

Звіти з наукової роботи

Звіт про науково-дослідну роботу на тему: «Стійкість та продуктивність лісових насаджень в умовах техногенезу Житомирського Полісся», 2018р