Буднік Ігор Петрович

Дата народження: 04.01.1976
Освіта: Державний агроекологічний університет, 2003р., спеціальність «Агрономія»;
Житомирський національний агроекологічний університет, 2016р., спеціальність «Лісове господарство».
В 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Поверхневий стік на різних угіддях в басейнах малих річок Житомирського Полісся» в інституті водних проблем і меліорації НААН України за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки).
У 2016-2019 рр. навчався в докторантурі ІВПіМ НААН України, м. Київ
Кваліфікація: «Вчений агроном», “Інженер лісового господарства”.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: Кандидат сільськогосподарських наук
Працює в коледжі: з березня 2020р.
Викладає предмети (дисципліни): Дендрологія, Лісове ґрунтознавство, Недеревні ресурси, Лісова меліорація

Науково-методична робота:

Посібники
1. Практикум з основ наукових досліджень: навчальний посібник / Г.І. Васенков, Т.П. Василюк,І.П. Буднік А.О. Піціль. – Житомир, 2012. – 108 с. ;

2. Агрогідрологічні властивості меліорованих грунтів. Навчальний посібник для лабо-раторних та практичних занять Васєнков Г.І.,Поліщук О.Є., Василюк Т.П., Буднік І.П. Навчальний посібник Житомир, 2008. – 107 с.

Публікації за напрямом

 1. Буднік І.П. Меліоративна ефективність лісових насаджень в умовах Житомирського Полісся / І. П. Буднік., А. О Піціль., С. П Ковальова // Агробіологія. – 2017 – № 1. (131) – С.194–201.
 2. Піціль А.О. Т.М. Коткова., І. П. Буднік // Оцінка джерел водопостачання населення м. Житомира та Житомирського району за показниками мікробіологічного забруднення води Вісник ЖНАЕУ. – 2018. – № 1 (59), т. 1. – С.
 3. Андрєєва О.Ю., Іванюк І.Д., Іванюк Т.М., Буднік І.П. // Типологічна структура соснових насаджень центрального Полісся// Лісівництво і агролісомеліорація. – 2020. Вип. 136 – 2020. Iss. 136
 4. Буднік І.П. Насіневе розмноження CATALPA BIGNONIOIDES WALT. в культурі в умовах Житомирського Полісся. /Т.М. Іванюк., І.П. Буднік // Наукові читання – 2016 : наук.-теорет. зб. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – Т. 1. – С. 151–154.
 5. Буднік І.П. Перспективи введення в культуру Xautocerasus sorbifolium Bunge в умовах Житомирського Полісся /Т.М. Іванюк., І.П. Буднік // Збірник матеріалів учасників науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів (09 червня 2016 р., м. Малин). – Малин: Вид-во МЛТК, 2016. –.С. 66–69.
 6. Буднік І.П. Особливості росту захисних лісових насаджень на еродованих землях/ А. О. Піціль., І.П., Буднік// Ліс, наука, молодь: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 15-річчю факультету лісового господарства, 23 листопада 2016 р. –Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 242–244 с.
 7. Буднік І.П. Екологічна оцінка поверхневого стоку з міських селитебних ландшафтів (на прикладі м. Житомир)./ А.О. Піціль., І.П Буднік// «Актуальні проблеми розвитку світової науки», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. Центр наукових публікацій, 2017 р. – 72–81 с.
 8. Буднік І.П. Лісомеліоративне облаштування агроландшафтів Житомирського Полісся / А.О. Піціль., І.П. Буднік // Наукові читання – 2017 : Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень у сфері агротехнологій та землеустрою наук.-теорет. зб. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017 – С. 78–83.
 9. Андрєєва О.Ю., Іванюк І.Д., Іванюк Т.М., Буднік І.П. Типологічна структура соснових насаджень центрального Полісся. Лісівництво і агролісомеліорація. 2020. Вип. 136. 2020. Iss. 136
 10. Буднік І.П., Піціль А. О., Коткова Т. М. Поверхневий стік та його вплив на динаміку вмісту важких металів в ґрунті та питому активність Сs137 на радіоактивно забруднених ландшафтах. Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення : зб. мат. міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир 22–23 квіт. 2021 р. Житомир, 2021. С. 178–182.
 11. Буднік І.П Фіторемедіація радіоактивно забруднених меліорованих земель Житомирського Полісся. / І.П Буднік// Всеукраїнська науково-практична конференція «Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся» м. Житомир – 2017.
 12. Буднік І.П. Поверхневий стік як фактор забруднення водних джерел з селитебних ландшафтів ( на прикладі м. Житомир) / А.О. Піціль., І.П. Буднік // «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи, інновації» 18-19 травня, 2017 р., м. Київ, Інститут агроекології і природокористування НААН.
 13. Буднік І.П. Поверхневий стік як складова в міграції полютантів з ландшафтних комплексів / А.О. Піціль., І.П. Буднік // Міжнародна науково-практична аконференція «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища» 25-26 травня, 2017 р., м. Київ 1.
 14. Буднік І.П. Формування систем біоенергетичного аграрного виробництва на радіоактивних забруднених меліорованих територіях центрального Полісся. / І. П. Буднік., А. О Піціль // І Всеукраїнська науково-практична конференція «Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві» ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 16-17 листопада 2017 р.) 215–220 с.
 15. Буднік І.П., Вплив поверхневого стоку на гідрологічні процеси на прикладі малих річок Житомирського Полісся / А.О. Піціль., І.П. Буднік // «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» ДУ «НМЦ Агроосвіта» матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 березня 2018 р., м. Київ.
 16. Буднік І.П. Сучасний стан ґрунтів забруднених цезієм-137 на прикладі СФГ «Новий Дорогінь» / А.О. Піціль., І.П. Буднік, Т.М. Коткова, І.Ф Карась // Міжнародній науково-практичній конференції «Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення», 26-27 квітня 2018 року Житомир, 26-27 квітня 2018 року
 17. Буднік І.П. Особливості управління поверхневим стоком на меліорованих територіях Полісся / А.О. Піціль., І.П. Буднік // Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади «ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет» м. Херсон 6-7 березня 2018 року.
 18. Буднік І. П. Вплив лісових насаджень на ерозію в лісоаграрних ландшафтах при стоці дощових вод / І. П. Буднік, А. О. Піціль, І. Ф. Карась // Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 черв. 2018 р. – Житомир : Рута, 2018. – С. 318–322.
 19. Буднік І.П Сучасні екологічні проблеми урбанізованих територій:/ Піціль А. О., Дребот О. В., Коткова Т. М., Буднік І.П матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р., м. Житомир). Збірник тез. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2018. – 51-55 с.
 20. Буднік І.П Заходи еколого безпечного регулювання поверхневого стоку в лісо аграрних ландшафтах малих річок Житомирського Полісся / А. О. Піціль, І. П. Буднік // Матер. конф. «Наукові читання – 2019». ЖНАЕУ. – 2019. – С. 45-47.
 21. Буднік І.П. Захист території населених пунктів від шкідливої дії води на прикладі міста Житомир / Піціль А.О., Коткова Т.М., Буднік І.П // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природа для води», присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів Інститут водних проблем і меліорації НААН,. С. 53–55. 2019.
 22. Буднік І.П., Печенюк Є.П., Федьович І. В. Фіторемедіація радіоактивно забруднених земель Житомирського Полісся. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів учасників науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів (26 березня 2020 р., м. Малин). – Малин: Вид-во МЛТК, 2020. С. 21-24
 23. Буднік І.П., Печенюк Є.П., Ганжалюк Т. С. Перспективність насіннєвого розмноження листопадних магнолій в умовах Житомирського Полісся. Проблеми ведення та експлуатації лісових і мисливських ресурсів: Збірник матеріалів 2 науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професора А.І. Гузія (25 вересня 2020 р., м. Житомир). – Житомир, 2020. С. 119 – 121

Звіти з наукової роботи

Відповідальний виконавець наукової теми (проєкту) за ініціативної тематики: «Екологія поверхневого стоку різних ландшафтів Полісся України (номер державної реєстрації: (0112U007136).