НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА «МЕХАНІЗАЦІЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ»

З 16 по 20.10.2023 р. проходить навчальна практика з «Механізації лісогосподарських робіт» під керівництвом викладача Харченка А.Г. для студентів групи ЛГ31, спеціальності 205 Лісове господарство ОПП «Лісове господарство».

Метою практики є закріплення студентами отриманих теоретичних знань практичними навиками з навчальної дисципліни. Практика є першим кроком професійної адаптації студента до виробництва. Вона дає можливість студентові застосовувати набуті компетентності для вирішення виробничих завдань, нести відповідальність за виконану роботу.

Щоденно студенти в лабораторіях проводять контрольно-регулювальні та діагностичні роботи по системам та механізмам автомобілів та тракторів. Допомагають водіям коледжу, готувати транспорт до осінньо-зимової експлуатації. Вивчають заповнювати технічну документацію.

Заняття проходять цікаво, змістовно, а головне корисно для здобувачів освіти.

Голова циклової комісії

Михайло ДЕНЯЧЕНКО