Майбутні фахівці своєї справи

28 лютого відбулось відкрите заняття з дисципліни “Лісові культури і лісомеліорація”, для здобувачів освіти спеціальності 205 Лісове господарство. Тема заняття: Загальні положення лісовирощування, вид заняття: Практична робота №9. Здобувачі освіти мали змогу самостійно підібрати вид, склад, спосіб змішування і густоту лісових культур в залежності від категорії лісокультурної площі і типу умов місцезростання. Самостійно проводили розрахунки, у визначенні посадкового матеріалу, який був необхідний для створення лісових культур. Заняття проходило дуже цікаво, адже поєднувались різні елементи навчання. В підсумку, кожен здобувач освіти за виконану роботу отримав свою оцінку. Оцінювання проводилось на сучасній платформі Wordwall.
Заняття провела викладач фахових дисциплін Оксана Копишинська.

Голова ЦК лісогосподарських та садово-паркових дисциплін Світлана СТАСЮК.