Захарчук Володимир Андрійович

Захарчук Володимир Андрійович

Освіта: Національний аграрний університет, 1996р.
Cпеціальність: лісове господарство
Дата народження 
КваліфікаціяІнженер лісового господарства
Кваліфікаційна категорія, педагогічне званнякандидат сільськогосподарських наук
Працює в коледжіз 2021
Викладає дисципліниПриродно-заповідна справа
Науково-методична роботаЛандін В.П., Мороз В.В., Захарчук В.А., Руденко О.М Перспективи використання біоенергетичних культур в України. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково – технічних праць.: 2016. Вип. 26.5. С. 80 – 86   Krasnov V., Zborovska O., Sukhovetska S., Landin V., Zakharchuk V. Estimation of forest soils properties on water – glacial deposits in different types of orest conditions. Агроекологічний журнал. К., 2017. №3. С. 55 – 60   Коніщук В.В., Ландін В.П., Захарчук В.А. Екологічні особливості відновлення лісової рослинності на радіаційно забруднених землях Житомирського Полісся. збалансоване природокористування. К.,2017. №3. С.13 – 18 (проведення досліджень, участь у написанні статті).   Захарчук В.А. Вплив екологічних чинників на відновлення лісових екосистем на перелогах Житомирського Полісся. Агроекологічний журнал. К., 2017. №4. С. 117 – 122.   Зборовська О.В., Краснов В.П., Ландін В.П., Захарчук В.А. Радіальний приріст сосни звичайної на моренних відкладах Житомирського Полісся. Агроекологічний журнал. К., 2018. № 1. С. 7-13   Зборовська О.В., Краснов В.П., Ландін В.П., Захарчук В.А. Стан соснових насаджень на водно-льодовикових відкладах у Житомирському Поліссі. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Л., 2018. Т.28, № 6. С. 9-13 Ландін В.П., Дутов О.І., Райчуку Л.А., Гриник О.І., Захарчук В.А., М.Ю. Тараріко, Фещенко В.П. Радіоекологічна ситуація на території Київського Полісся // Еколого – економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: Монографія / за наук. рек. акад. О.І. Фурдичко. К.: ДІА, 2015. С. 580 – 600   Фурдичко О.І., Тараріко О.Г., Чоботько Г.М., Кучма М.Д., Дутов О.І., Ландін В.П., Коніщук В.В., Райчук Л.А., Хаурдінова Г.О., Паньковська Г.П., Гаврилюк ІВ.А., Мороз В.В., Швиденко І.К., Тараріко М.Ю., Якименко Г.М., Замула Х.П., Захарчук В.А., Фещенко В.П., Гуреля В.В. Методичні рекомендації з реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення, та оптимізації структури землекористування на основі ландшафтних підходів: Методичні рекомендації. К., 2013. 37с.   Ландін В.П., Проневич В.А., Кучма М.Д., Чоботько Г.М., Ільєнко Т.В., Райчук Л.А., Швиденко І.К., Тараріко М.Ю., Фещенко В.П., Захарчук В.А., Гриник О.І., Білокінь О.А., Мельничук А.О., Савчук О.І., Камінська К.М., Дробот О.В., Полупан А.В., Борисенко О.І., Богомолов В.В. Відновлення агроекологічних функцій радіоактивного забруднених земель, виведених з господарського використання: Науково – методичні рекомендації. К., 2015. 30 с.   Мороз В.В., Ландін В.П., Сагайдак А.В., Руденко О.М., Захарчук В.А., Соломко В.Л., Фещенко В.П. Екологічні функції соснових насаджень Чернігівського Полісся: Методичні рекомендації. К., 2017. 49 с.   Фещенко В.П., Захарчук В.А., Маценко О.В., Тимошенко Л.М. Екосозологічна характеристика природного заповідника «Древлянський». Радіоекологія – 2015: Збірник матеріалів науково – практичної конференції (Житомир, 24 – 26 квітня 2015 р.). Житомир: Вид – во ЖДУ імені І. Франка, 2015. С. 237-240   Тарарико А.Г., Ландин В.П., Тарарико М.Ю., Захарчук В.А., Мельниченко А.А Восстановление агроэкологических функций радиоактивно загрязненных почв Украинского Полесья // Проблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья: Сборник докладов Международной научной конференции (Минск, 14-17 сентября 2016г.).В 2 т. Т.1.Минск: Беларуская навука, 2016. С. 137-140   Ландін В.П., Тараріко М.Ю., Захарчук В.А, Маценко О.В. еколого-економічні заходи з відновлення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених землях Полісся. проблеми збалансованого природокористування в агросфері: Матеріали Міжнародної Науково – практичної конференції (Київ, 2-4 листопада 2016р.). К.: ДІА, 2016. С. 135-139   Ландін В.П., Руденко О.М., Захарчук В.А., Соломко В.Л., Фещенко В.П., Гуреля В.В., Фещенко В.П. Щодо застосування безпілотно літальних апаратів (БПЛА) для моніторингу лісових екосистем. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, 4-6 липня 2018). К.: ДІА, 2018. С. 87-89.   Сахарницька Л.І., Ткачів С.М., Захарчук В.А. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку в лісовому господарстві України. Тези доповідей VІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково – технічних розробок» (м.Львів, 17-19 травня 2018). Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018.С. 110-112