Зустріч з роботодавцем

Зустріч з роботодавцем

22 квітня 2024 р. у Малинському фаховому коледжі відбулась зустріч студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування з Швидун Ніною Петрівною – головним бухгалтером ТОВ «Малин Енергоінвест».

Під час розмови Ніна Петрівна розповіла про особливості роботи підприємства, про особистий досвід та професійне зростання.
Для студентів зустрічі та спілкування з роботодавцями дають змогу побачити перспективи майбутньої професії, стимулюють набути компетенцій, умінь та навичок, які необхідні, щоб стати конкурентоспроможними фахівцями.

З іншого боку, роботодавці зацікавлені в компетентних фахівцях, тому беруть активну участь в освітньому процесі для забезпечення якості освітніх програм і стають нашими партнерами.

Лариса КОСТЮК