Змінено назву

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 року № 527 «Про перейменування Малинського лісотехнічного коледжу»

в установчих документах назва “Малинський лісотехнічний коледж” змінено на “Малинський фаховий коледж”.

Набір абітурієнтів в 2021 році здійснюватиметься без змін на денну та заочну форми навчання на всі спеціальності та освітньо-професійні програми за освітнім ступенем ” Бакалавр” та освітньо-професійним ступенем “Фаховий молодший бакалавр”, освітньо-кваліфікаційним рівнем “Кваліфікований робітник”.

Також наказом МОН України від 7.06.2021 №630 затверджено Статут Малинського фахового коледжу.

Сайт Малинського фахового коледжу: www.mltk.co.ua

телефон/факс: 04133 68-5-13

Наказ