Захист курсової роботи.

Захист курсової роботи.

   З 29 листопада  по 02 грудня проходив захист курсових робіт здобувачів освіти групи ЛГ 41 спеціальності 205 Лісове господарство, з навчальної дисципліни «Лісівництво». Курсова робота – є невід’ємною частиною підготовки фахівців даної спеціальності, передбачена навчальним планом та графіком освітнього процесу. Науково-практичний рівень навчальних завдань, грамотність викладення матеріалу, правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність наведених у роботі тверджень, були продемонстровані в процесі захисту курсових робіт.

Комісія у складі Ковальчук Лариси Олександрівни, Печенюк Євгена Петровича та Полинь Світлани Василівни, оцінила рівень сформованості загальних та професійних компетенцій, набутих студентами у процесі опанування навчального матеріалу. Відмінне вміння аналізувати здобуті теоретичні знання і використовувати їх під час дослідження практичних проблем, показали студенти Федоренко Олександр та  Камінський Іван. 

Голова циклової комісії лісогосподарських та садово-паркових

 дисциплін Світлана СТАСЮК