ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ

Сьогодні відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік» студентами групи БО 31+32+15  спеціальності 071 Облік і оподаткування ОПП Бухгалтерський облік. Кожен студент відповідально віднісся  до написання роботи. Всі студенти підготували чудові презентації на високому рівні. Тож на захисті курсових кожен студент постарався розкрити свою тему дослідження. Комісія особливо хотіла б відмітити  підготовку до захисту курсових робіт Пастушенко Ірини, Дмитренко Анастасії, Шкарбан Вікторії, Забари Максима,  які показали ґрунтовні знання з обраних тем.

Ніна МЕЛЬНИЧЕНКО