Захист звітів ПП студентів ОПП Землевпорядкування

13 травня 2024року відбувся захист звітів щодо проходження переддипломної практики здобувачів освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» ОПП «Землевпорядкування». Переддипломна практика є заключною ланкою практичної підготовки, яка проводиться перед виконанням випускової роботи. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, добирається фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи.
Результати виконання програми переддипломної практики студенти представили у формі звіту та доповіді, під час якої презентували виконану роботу відповідно до поставлених завдань.
Отже тепер, ми бажаємо нашим здобувачам освіти, випускового курсу, вдалого написання кваліфікаційної роботи та в подальшому успішного її захисту.

Людмила БЕРНАЦЬКА, голова циклової комісії