Засідання циклової комісії лісогосподарських та садово-паркових дисциплін

23.02.2021 року відбулося відкрите засідання циклової комісії лісогосподарських та садово-паркових дисциплін, на якому було розглянуто ряд важливих питань навчального процесу, серед яких, проєкт СТАНДАРТУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ: фаховий молодший бакалавр, Галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство, СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 205 Лісове господарство. Проєкт ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 205 Лісове господарство, ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 20 Аграрні науки та продовольство, Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр з лісового господарства.

  Були запропоновані пропозиції, щодо зміни проєкту ОПП за спеціальністю 205 Лісове господарство та прийнято рішення, членами комісії, подати їх на розгляд Програмної ради. Проєкт Стандарту ОПП за спеціальністю 205 Лісове господарство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти взяти до відома.

                                              Світлана Стасюк, голова циклової комісії